Nordens velfærdscenter

Kulturanknutet rusmedelbruk bland unga och immigranter och nya synpunkter på alkoholskador

Pressemeddelelse   •   Aug 24, 2012 09:41 CEST

Nordens Välfärdscenter Finland (NVC) organiserar de traditionsenliga Rusmedelforskardagarna i Köpenhamn den 27 till 29 augusti. Konferensen samlar 70 nordiska och internationella forskare för diskussioner och föreläsningar om alkohol, droger och andra beroendeframkallande medel.

Kat (Catha Edulis) är en relativt ny drog i Europa och särskilt i Norden. Trots detta smugglas hundratals ton kat in i Norden varje år. Drogen smugglas särskilt från Holland och Storbritannien, där drogen är laglig, genom Danmark till de övriga nordiska länderna. Dr Axel Klein från University of Kent i England fokuserar på kats kulturanknytningar och dess plats i den internationella och nationella drogpolitiken.

Hur uppfattar unga i olika kulturer alkohol och droger? Dr Geoffrey P. Hunt från Aarhus universitet presenterar resultaten från sin studie om ungdomar i Hong Kong och San Fransisco och deras syn på berusning.

Det talas allt mer om hur alkohol påverkar andra än själva drickaren. Politiska linjedragningar inom tobakspolitiken har redan motiverats med de skador rökning åstadkommer på andra, men alkoholens påverkan på omgivningen är inte lika lätt definierad. Dr Anne-Marie Laslett från Turning Point Alcohol and Drug Centre i Melbourne, Australien ska diskutera för- och nackdelar med denna syn på alkoholkonsumtion.

Du kan följa konferensen via twitter: www.twitter.com/popNAD

För mera information, se det bifogade pressmeddelandet och konferensprogrammet (på engelska).

_________________________________________________________________________________

Culture-connected substance abuse among young people and immigrants, and new approaches to alcohol related harms

The Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC) in Finland is organising The Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2012, gathering 70 Nordic and international researchers in Copenhagen between the 27th and 29th of August.

Khat (Catha Edulis) is a relatively new drug in Europe and especially in the Nordic countries. Still hundreds of tons of khat is being smuggled into the Nordic countries every year, especially from Holland and the UK, where the drug is legal, through Denmark into the other Nordic countries. Dr Axel Klein from the University of Kent, England will be discussing the use of khat, focusing on culture-connected aspects and national and international drug policy.

How much does the local culture affect how youth perceive drugs? Dr Geoffrey P. Hunt from the University of Aarhus will present his research on how young people in San Francisco and Hong Kong perceive drugs and alcohol in their cultural contexts.

Increasing focus is placed on how alcohol-use influences others than the drinker. Alcohol’s harms to others has motivated smoking-policies already for some time, but the effect alcohol has on others is not easily defined. Dr Anne-Marie Laslett from Turning Point Alcohol and Drug Centre in Melbourne, Australia will discuss aspects of the harms to others approach in alcohol studies.

You can follow the conference via twitter: www.twitter.com/popNAD

For more information, please see the attached press release and program.

Nordens Velfærdscenter, NVC, er en institution under Nordisk Ministerråd