Kulturministeriet

Kulturministerens indstillinger til Statens Kunstfonds kunstkyndige tremandsudvalg

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 10:47 CET

Per Stig Møller har indstillet nye medlemmer til Statens Kunstfonds otte faglige tremandsudvalg. Indstillingerne sendes nu til udtalelse i Kunstfondens repræsentantskab.

Ifølge loven udpeger Statens Kunstfonds repræsentantskab to medlemmer til hvert af Kunstfondens otte kunstkyndige tremandsudvalg. Ministeren udpeger det tredje medlem samt udvalgenes formænd blandt medlemmerne.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Det er lagt op til et stærkt nyt hold med mange kompetente kræfter. Det nye hold giver et godt udgangspunkt for, at Statens Kunstfond i de kommende år kan fortsætte sin vigtige indsats for at støtte dansk kunst.”

Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum og Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg

Til hvervene som formand for de to udvalg udpeges samme person. Ministeren indstiller Søren Jensen som formand for begge udvalg. Søren Jensen er billedkunstner, uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi og tidligere rektor for Det Fynske Kunstakademi. 
Ministeren indstiller desuden billedkunstneren Jens Haaning som medlem af Udvalget for Kunst i det offentlige rum. 

Til Udvalget for Kunst i det offentlige rum har repræsentantskabet udpeget:
Søren Jensen, billedkunstner 
Marianne Levinsen, arkitekt.

Til Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg har repræsentantskabet udpeget:
Karin Birgitte Lund, billedkunstner 
Christian Schmidt-Rasmussen, billedkunstner.

Det Litterære Udvalg

Ministeren indstiller Ida Jessen som formand for udvalget. Ida Jessen er forfatter og oversætter, medlem af Litteraturrådet 2000-2003. Hun modtog De Gyldne Laurbær 2010.

Statens Kunstfonds repræsentantskab har til udvalget udpeget:
Trisse Gejl, forfatter
Peter Rønnov-Jessen, forfatter.

Tonekunstudvalget for den Klassiske Musik og Tonekunstudvalget for den Rytmiske Musik

Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. Ministeren har indstillet Bent Sørensen til formand for begge udvalg. Bent Sørensen er komponist, professor i komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og han modtog Nordisk Råds Musikpris 1995.

Til Tonekunstudvalget for den Klassiske Musik har repræsentantskabet udpeget:
Frode Andersen, accordeonist
Hans Gefors, komponist.

Til Tonekunstudvalget for den Rytmiske Musik har repræsentantskabet udpeget:
Pernille Bévort, komponist og saxofonist 
Jens Unmack, komponist og sanger.

Udvalget for Kunsthåndværk og Kunstnerisk Formgivning

Kulturministeren indstiller Peder Rasmussen som formand for udvalget.
Peder Rasmussen er keramiker, underviser ved Designskolen i Kolding og bl.a. jury-medlem ved Biennalen for Kunsthåndværk og design. Uddannet bl.a. hos Kähler og på kunstakademiet i Firenze. 

Statens Kunstfonds repræsentantskab har til udvalget udpeget:
Hans Christian Asmussen, designer. 
Katrine Borup, smykkekunstner.

Arkitekturudvalget

Som formand for udvalget har ministeren indstillet Lars Juel Thiis.
Lars Juel Thiis er arkitekt, partner/stifter af tegnestuen CUBO og har en række tillidshverv og bestyrelsesposter i arkitekturfagets institutioner. 
Ministeren indstiller desuden arkitekt Anette Brunsvig Sørensen som medlem af ud-valget.

Repræsentantskabet har udpeget:
Lars Juel Thiis, arkitekt
Repræsentantskabet forventes at udpege sit andet udvalgsmedlem i november.

Film- og Scenekunstudvalget

Som formand for udvalget har ministeren indstillet Karen Vedel.
Karen Vedel er ph.d. i teatervidenskab samt uddannet danser og performer.

Repræsentantskabet har udpeget:  
Jens Loftager, filminstruktør
Catherine Poher, teaterinstruktør.

Læs mere om de indstillede

Yderligere oplysninger

Kontorchef Karin Marcussen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66
Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98