Codan Forsikring

Kun få virksomheder har en sikkerhedspolitik

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2013 14:39 CEST

En undersøgelse fra Codan Forsikring viser, at kun ganske få virksomheder har nedfældet en egentlig politik for medarbejdernes sikkerhed. Undersøgelsen viser desuden, at mange virksomheder efter eget udsagn ikke er gode nok til at følge op på, om medarbejderne rent faktisk følger de gældende sikkerhedsprocedurer.  

Codan har foretaget en undersøgelse blandt 200 virksomheder i brancherne transport, bygge & anlæg samt hotel & restauration. På tværs af brancherne i undersøgelsen tegner der sig et billede af, at virksomhederne ikke har det fokus på medarbejdernes sikkerhed, man kunne ønske sig. For selvom virksomhederne overholder de lovmæssige regler på området, så har kun knap 4 % (3,9 %) af dem nedfældet en decideret sikkerhedspolitik.

Og mens næsten alle virksomhederne (92 procent) sørger for, at instruktionsmateriale for korrekt brug af maskiner og hjælpemidler er synligt for medarbejderne, så synes tre ud af fire (76 %) ikke, at de selv er gode nok til at følge op på medarbejdernes overholdelse af relevante guidelines og procedurer.

”Sikkerhedskulturen på arbejdspladserne halter tilsyneladende lidt. Arbejdet er selvfølgelig ikke alene gjort med bare at formulere en politik, og tallene peger da også i retning af, at der er behov for endnu større opmærksomhed hos virksomhedernes ledelser, hvis vi for alvor skal reducere antallet af arbejdsskader,” siger Randi Schjødt Iversen, der er skadestopkonsulent hos Codan.

Undersøgelsen viser også, at det i næsten hver tiende virksomhed (9,1 %) ikke er populært blandt medarbejderne at overholde de gældende retningslinjer på sikkerhedsområdet.

Om undersøgelsen

Codans undersøgelse om arbejdsskader er gennemført af analysevirksomheden Wilke blandt mere end 200 virksomheder fordelt på tre brancher (transport, hotel & restauration samt bygge & anlæg).

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Codan Forsikring A/S
Mads Houe, Presseansvarlig
Telefon: 33 55 24 84, mobil: 30 37 83 53
E-mail: mdq@codan.dk

For kundehenvendelser

Kontakt os påtelefon:33 55 55 50

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 17 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codan på www.codan.dk. Følg os på Facebook www.facebook.com/codanforsikring eller LinkedIn www.linkedin.com/company/codan-forsikring

Om Codan Skadestop

Codan Skadestop er en hjælp til virksomheder, så de kan sætte fokus på det at forebygge og begrænse arbejdsskader. Vi bidrager med viden om og erfaring med de skader, der sker generelt i virksomhedernes brancher, og i en tæt dialog mellem virksomheden og skadestop-rådgiveren identificerer vi de mål og tiltag, der passer præcist ind i den pågældende virksomhed.