PwC Danmark

Kunderevolution på vej i forsikringsbranchen

Pressemeddelelse   •   Aug 31, 2015 07:14 CEST

Ændringerne i forsikringsbranchen sker stadig hurtigere. Og branchen befinder sig i øjeblikket på et kritisk tidspunkt, hvor den kæmper med ændret kundeadfærd, nye teknologier og nye distributions- og forretningsmodeller. Forbrugerne er fx villige til at installere en sensor på bilen for at opnå en billigere forsikringspræmie. Det viser en netop offentliggjort rapport fra PwC.

Mens mere end 60 % af toplederne i forsikringsbranchen, der deltog i PwC’s CEO Survey 2015, ser større muligheder end for tre år siden, er der lige så mange (61 %), der ser flere trusler. Faktisk forventer toplederne i forsikringsbranchen en højere grad af såkaldt ’disruption’ end nogen anden erhvervssektor. Fx forventer 69 % ændringer i distributionsmodeller, mens 71 % forventer ændringer i kundeadfærd, og hele 88 % forventer ændringer i reguleringen af branchen.

”Branchen står over for en ny type kunde, der forventer, at det vil være lige så let at købe forsikringer, som at købe alt muligt andet. Den digitale udvikling har da også gjort det muligt for forsikringsselskaberne at gøre deres produkter lettilgængelige på mange forskellige platforme og har sat dem i stand til at effektivisere driften og nå nye segmenter. Men det stiller bestemt også nye krav til branchen,” fortæller Klaus Berentsen, partner og leder af markedet for finansielle services i PwC.

Digitalisering påvirker branchen
Ifølge PwC’s nye rapport om forsikringsbranchen er næsten 7 ud af 10 forbrugere fx indstillet på at koble en sensor på deres hjem eller bil, hvis de dermed kan opnå en lavere forsikringspræmie. Og lige så mange ville downloade en app fra deres forsikringsudbyder. Den digitale udvikling hjælper forsikringsgiverne til at øge deres kundeprofilering, udarbejde finansielle løsninger, som er tilpasset individuelle behov, og forbedre proceduren omkring skadesopgørelser og erstatninger.

”De fleste forsikringsgivere har investeret i digital distribution. Nogle bevæger sig endda ud over direkte digitalt salg og kæder produkterne tæt sammen med folks dagligdag. Vi ser fx ’pay-as-you-drive’-forsikringer, hvor præmien afhænger af hvor meget man har kørt, og hvor man har kørt,” siger Klaus Berentsen.

Topledere ser digitalisering som en trussel
De fleste topledere inden for forsikringsbranchen ser dog den digitale udvikling som en trussel mod deres vækstmuligheder. Det svarer hele 70 % i PwC’s CEO Survey. Det hænger sammen med, at der efterhånden er mange nye spillere på markedet, der anvender avancerede profileringsteknikker og omkostningseffektiv digital distribution på en måde, der er lige så effektiv som – eller endda mere effektiv end – de eksisterende forsikringsselskabers metode.

”Branchen er påvirket af den hastige udbredelse af nye informationskilder og analyseteknikker, som medfører ændringer i den måde, man kan tage kontakt til kunder, tegne forsikringer og give finansiel rådgivning,” fortæller Klaus Berentsen.

Ifølge PwC kan man, efterhånden som sensorer og anden digital intelligens bliver mere almindeligt, opleve, at de dygtigste forsikringsselskaber bliver betroede partnere på områder, som dækker over alt fra sundhed og velvære til sikring af privat indbo og produktionsudstyr. På den anden side kan den digitale teknologi måske betyde, at man kan få flere personer i tale fra segmenter, der hidtil har været mere eller mindre uden for rækkevidde. Det kan fx få de unge og lavindkomstgrupper til at tegne livsforsikringer og pensionsordninger, ved at reducere omkostningerne og tillade selskaberne kontakte kunderne på nye og relevante måder.

Nye forretningsmodeller
Mange fremsynede forsikringsgivere er i gang med at udvikle nye forretningsmodeller. Forudseende selskaber stræber efter en hurtigere og mere fleksibel iterativ tilgang baseret på data i lighed med den tilgang, som mange tele- og teknologiselskaber anvender. Nogle af dem arbejder også sammen med genforsikrings- og kapitalforvaltningsselskaber med henblik på at skabe en ny generation af sundheds-, formue- og pensionsløsninger.

”Ændringerne i markedet vil kun gå endnu hurtigere i de kommende år, og udviklingen vil i høj grad kræve re-design af produkt- og forretningsmodellerne. Det vil ikke blive let, men det er den nye virkelighed,” slutter Klaus Berentsen.

Om rapporten:
Rapporten 'Insurance 2020 and Beyond: Necessity is the mother of reinvention’ gennemgår den igangværende udvikling sammenholdt med PwC’s første prognoser fra 2010. Den ser fremad på de større tendenser, der vil finde sted i den globale forsikringsverden over de kommende fem år og i årene derefter, samt hvordan virksomhederne kan designe deres strategi, så de er rustet til fremtiden og kan drage fordel af udviklingen.

Om PwC
PwC er en af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 16 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 195.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.