Nordic School of Public Health NHV

Kundskab om sygdommen forbedrer reumatikeres sundhed og livskvalitet

Pressemeddelelse   •   Sep 07, 2010 08:27 CEST

Den største årsag til sygelighed på verdensplan er ifølge WHO kronisk reumatisme. Tone Bråthen’s masterarbejde fra NHV viser at øget kundskab om sygdommen forbedrer disse patienters livskvalitet væsentligt. Udfordringen for dem, der rammes af muskel-skelet sygdomme, også kaldet reumatiske sygdomme, er at lære at mestre hverdagen bedst muligt.

Ankyloserende Spondylitis (AS) er en kronisk inflammatorisk reumatisk sygdom som hovedsagligt angriber rygraden, bækkenet og brystkassen, men også perifere led samt øjne, hjerte og nyrer.
Behandlingen består af fysioterapi, egen træning og medicin.
– Patienter har alt for lidt kundskab om, hvilke hjælpemidler der kan forbedre deres hverdag, siger Tone Bråthen, sygeplejerske ved en reumatologisk afdeling. Hendes studie belyser 150 norske patienters kundskab om AS, og hvordan kundskaben påvirker deres livssituation. De fleste respondenter syntes, de havde tilstrækkelig kundskab om symptomer og træning, mens kun 35 % mente, de havde tilstrækkelig kundskab om medicin og bivirkninger.
Studiet viser også, at de havde tilstrækkelig kundskab om hjælpemidler og andet, som kan forbedre hverdagen i hjemmet og på jobbet. 45 % var tilfredse, 43 % mindre tilfredse og 12 % ikke tilfredse med den kundskab, de havde.
 – Men mere end 80 % vurderede den information, de havde fået af fysioterapeut, specialist i reumatologi og medpatienter som vigtig.
Det står også klart, at de, som følte sig tilfredse med deres kundskab om sygdommen, havde en signifikant bedre tiltro til at kunne påvirke sine smerter og symptomer.
 – Studien viser således, at kundskab om sygdommen bidrager positivt til at påvirke patienternes sundhedsrelaterede livskvalitet, siger Tone Bråthen.

Titel: Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom – en kvantitativ studie av patienter med ankyloserende spondylitt.
Handledare: Lene Povlsen, NHV

NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed.
Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus. Navnet på svensk: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; engelsk: Nordic School of Public Health