Dansk Arkitektur Center

KUNSTEN AT SKABE EN BY - UDVIKLINGEN AF KØGE KYST

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 08:47 CEST

Den tid er forbi, hvor byer blot blev tegnet af arkitekter. Moderne byudvikling er en kompleks opgave, som kræver meget andet og mere end at tegne huse, torve og gader. Udstillingen ”Kunsten at skabe en by – om udviklingen af Køge Kyst” giver publikum et indblik i en byudviklingsproces med udgangspunkt i omdannelsen af det gamle havneområde i Køge. Her har en ny konkurrenceform udfordret både fagfolk og byens borgere og interessenter. 

”Kunsten at skabe en by – om udviklingen af Køge Kyst” vises i Dansk Arkitektur Center fra den 29. oktober 2010 til den 30. januar 2011.

Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Køge Kyst og finansieret af Realdania og Køge Kyst.

Overalt i Danmark sker der en forvandling af de tidligere havne og industriområder. I Køge skal industrihavnen flyttes, og det centrale havne- og stationsområde skal i løbet af de næste 20 år omdannes til en ny, bæredygtig bydel, som forbinder den eksisterende bymidte med vandet. Nye boliger og byrum skal invitere til mangfoldighed, liv og bevægelse i bydelen, som også skal have et levende forretnings-, erhvervs- og kulturliv. Kort sagt skal den nye bydel imødekomme nutidige og fremtidige behov.

Ny konkurrenceform udfordrer traditionen
For at gøre visionen for den nye bydel i Køge til virkelighed, har partnerskabet Køge Kyst, bestående af Realdania Arealudvikling og Køge Kommune, udviklet en ny konkurrenceform, hvor tværfaglighed og dialog med borgere og interessenter har spillet en central rolle. Arkitekter, ingeniører, sociologer, kulturplanlæggere, økonomer, idræts-, energi- og trafikeksperter m.fl. fra ind- og udland har arbejdet tæt sammen i tværfaglige hold og deltaget i arrangementer med borgere og interessenter.

Til forskel fra mere traditionelle konkurrencer kunne konkurrenceprogrammet, som dannede grundlaget for holdenes opgave, kvalificeres og justeres undervejs i konkurrencen, bl.a. for at indarbejde resultaterne af dialogen med borgere og interessenter. Derfor bruger Køge Kyst begrebet ”den lærende konkurrence”.

Endelig har Køge Kyst i konkurrencen introduceret og afprøvet et nyt værktøj, der skal kvalificere arbejdet med bæredygtig byudvikling. 

”I takt med at byudvikling er blevet en meget mere kompleks opgave, er der også opstået en bred erkendelse af, at det kræver mange forskellige faglige kompetencer og nye måder at gå til opgaven på. Køge Kyst har introduceret en nytænkende konkurrenceform, som har taget hul på en spændende ny udvikling”, siger Kent Martinussen, adm. dir. Dansk Arkitektur Center.

Meget mere end en lokal historie
”Kunsten at skabe en by – om udviklingen af Køge Kyst ” giver et indblik i moderne byudvikling gennem fortællinger fra byeksperter, borgere, interessenter, konkurrencedeltagere og parterne i Køge Kyst. 

Gennem film, billeder og interviews føres publikum bagom visionen for Køge Kyst og det nytænkende konkurrenceforløb, der ligger til grundlag for den videre udvikling af bydelen. Derudover kan publikum se forslagene fra de fem hold, som har været med gennem hele konkurrencen. 

”Udviklingen af Køge Kyst er en proces, som vil strække sig over de næste 20 år. Den tværfaglige konkurrence, som netop er afsluttet, har været et væsentligt skridt på vejen og en utrolig lærerig proces, som vi er glade for at kunne dele med andre”, siger Jes Møller, projektchef i Køge Kyst. 

Debatarrangement: Byen for livet
Udstillingen i DAC skal danne platform for debat om fremtidens byudvikling og den nye konkurrenceform. Blandt andet afholdes debatarrangementet "Byen for livet – om udvikling af en bæredygtig og levende by”, der finder sted torsdag den 2. december kl. 19 -21. Alle kan tilmelde sig på www.dac.dk.

Download fakta- og citatark

Download pressebilleder

For yderligere information kontakt venligst:
DAC: 
Sussi Heimburger, sh@dac.dk eller 24 46 81 61 eller
Køge Kyst: Jes Møller jm@koegekyst.dk 24 94 39 00
Realdania Arealudvikling: Peder Lind Pedersen, plp@rdau.dk eller 40 42 86 96