Ministeriet for Børn og Undervisning

Kvalitetspatruljen besøger SOSU-Uddannelser Greve

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 20:02 CET

På SOSU-Uddannelser Greve udvikles elevernes kompetencer på forskellige måder. Kvalitetspatruljen var med, da eleverne arbejdede med ”vagtskifte”, bedre læsefærdigheder og arbejdsfællesskaber.

Undervisningsministeriets Kvalitetspatrulje har sat kursen mod samtlige af landets erhvervsskoler for at finde ud af, hvad der går godt, hvor udfordringerne er, og hvordan skolerne kan lære af og inspirere hinanden. Derfor var Kvalitetspatruljen onsdag den 27. oktober 2010 forbi SOSU-Uddannelser i Greve.

Skolens ledelse med skoleleder Anders Sevelsted i spidsen stod klar til at vise Kvalitetspatruljen, hvad de synes, de gør godt og fortælle om, hvor de synes, de kan sætte yderligere ind.


Fra venstre: Uddannelsesleder Charlotte Kølle Jørgensen, skoleder Anders Sevelsted, uddannelsesleder Eva Sørensen, kvalitetschef Carl Tronhjem.

I løbet af dagen var Kvalitetspatruljen godt omkring på skolen. 

”Vi oplevede et godt og inspirerende besøg i Greve. Skolen havde tilrettelagt et alsidigt og varieret program, hvor vi kom rigtig godt rundt om adskillige aspekter i uddannelserne. Vi har blandt andet set, hvordan problembaseret læring konkret praktiseres i undervisningen, hvordan undervisningen kan differentieres for elever med stærke og mindre stærke forudsætninger. Og vi har set nogle fremragende eksempler på brugen af it i undervisningen. Vi var opdelt i grupper og deltog derfor i forskellige aktiviteter. Alt i alt synes jeg, at vi har set flere eksempler på god praksis, som vi ser frem til at kunne bringe videre i vores besøg rundt i landet til andre erhvervsskoler. Vi har haft en god dialog med engagerede lærere og elever, dedikerede vejledere og en stolt ledelse – også om de udfordringer, som skolen oplever,” siger Thomas Felland fra Kvalitetspatruljen.

Her kommer et par glimt af det, Kvalitetspatruljen så og oplevede:

Det er lærerens opgave at sætte noget i spil hos eleverne

I Pavillon 5 byder pæd/psyk-lærer Lise Formann og hendes social- og sundhedsassistentelever velkommen. Emnet for undervisningen er ”at være patient”. Derfor er eleverne denne dag ikke elever i et klasseværelse, men dagvagter, der overdrager patienter til aftenvagter.


”Dagvagterne” overdrager patienter til ”aftenvagterne”.

Rundt om et bord i midten af klassen sidder eleverne. De har forberedt sig på ”Jens” og ”Mehmet”, to patienter med vidt forskellige diagnoser og temperamenter, der skal overdrages fra dagholdet til aftenholdet. Under vagtskiftet beskriver dagvagterne ”Jens’” tilstand, og lærer Lise Formann vender sig mod aftenvagterne. ”Nu skal I forestille jer, at I skal ind til den her patient. Har I informationer nok? Har I det, I skal bruge?” spørger hun. Således spørger aftenvagterne ind til patientens pårørende, til kontakten med andre patienter og til hans spise- og søvnmønster. Som en del af øvelsen vil Lise Formann have eleverne til at begrunde og argumentere deres spørgsmål.

”Eleverne er ofte meget praktisk orienterede, så udfordringen er at få teorien ind over,” fortæller Lise Formann efter timen, da Kvalitetspatruljen spørger ind til udfordringerne i undervisningen. ”Og det kan være svært at tilgodese yderpunkterne hos eleverne. Derfor er det lærernes opgave at udfordre alle elever og sætte noget i spil hos dem,” uddyber Lise Formann.

Faglig læsning handler om nye redskaber i undervisningen

Kvalitetspatruljen besøgte også læsevejleder Bodil B. Pedersen, der har været ansat på SOSU-Uddannelsescenter Greve i to år.

”Vi har mange svage læsere. På et holdoptag af SOSU-hjælpere kan op til 50 procent af eleverne måske have utilstrækkelige læsefærdigheder,” fortæller hun og fortsætter, ”eleverne kan for eksempel have vanskeligt ved at forstå begrebet diskussion. Når opgaven er at diskutere en situation, kan det være sort snak for nogle elever. ”Skal jeg snakke med min sidemand om det?”, spørger de måske.”

Som læsevejleder er Bodil B. Pedersen ikke kun til rådighed for eleverne. Hun er også til rådighed for lærerne. En af de lærere, der har arbejdet sammen med Bodil B. Pedersen, er Jytte Fyhr, der underviser i naturfag.

”Mange af eleverne har problemer med den almene baggrund - for eksempel kan naturfag være en by i Rusland,” fortæller Jytte Fyhr. Derfor lavede hun valgfaget ”Klædt på til naturfag”, hvor eleverne kunne få hjælp til de faglige tekster. Og hvor Jytte Fyhr selv kunne få hjælp af Bodil B. Pedersen til at integrere faglig læsning i undervisningen, for som hun siger: ”Faglig læsning handler ikke om, at du som underviser skal gøre tingene helt anderledes. Men der er nogle læsestøttende redskaber, du kan tænke ind i din undervisning.”

Både Jytte Fyhr og Bodil B. Pedersen er tilhængere af faglig læsning. Eleverne får nemlig ikke alene større udbytte af undervisningen. Eleverne på SOSU-uddannelsen får også større selvtillid, når de bliver bedre læsere, og det betyder, at de byder mere ind i timerne, fortæller de.

Fra kernekunde til del af fællesskab

Hos chefpraktikkonsulent Merete Frank Christensen og uddannelseskoordinator i Stevns Kommune Helle Hjarsø skal Kvalitetspatruljen høre om praktikuddannelsen.

”Hvis man skal udvikle sig i et fag, så skal man modtages af et fællesskab.” Sådan siger Helle Hjarsø om praktikdelen af SOSU-uddannelsen. Hun fortæller, hvordan Stevns kommune gør meget ud af, at praktikstederne giver eleverne en god start. ”Vi siger godmorgen til eleven, selv om det ikke er ens egen elev. Og vi siger ikke ”eleven”; eleven har et navn og skal derfor naturligvis tiltales ved sit navn,” slår hun fast. Omvendt er det også vigtigt, at eleven forstår, at hvor hun på skolen er ”kernekunden”, så er hun i praktikken en del af et arbejdsfællesskab. I praktikken er det borgeren, der er kernekunden.

Hos SOSU-Uddannelser Greve er Projekt Plus-elev et udtryk for at se eleverne som ”kernekunder”. Det betyder, at elever med vanskeligheder har mulighed for at få ekstra støtte og hjælp fra kontaktlæreren. ”Men eleven er ikke nødvendigvis plus-elev i hele forløbet, kun så længe der er behov for det” understreger Merete Frank Christensen. At være plus-elev ser vi som noget positivt, fortæller Helle Hjarsø. ” Vi siger til eleven: Vi tror på dig, så vi vil gerne satse på dig og give dig lidt ekstra.”

Ved besøget hos SOSU-Uddannelser Greve fik Kvalitetspatruljen også indblik i blandt andet:

  • Uddannelses-, socialfaglig og erhvervsfaglig vejledning
  • Problembaseret læring (PBL) i praksis
  • Kontaktlærerfunktionen
  • Kompetenceudvikling for lærere
  • Anvendelse af it i uddannelserne.

Fakta om Kvalitetspatruljen

Kvalitetspatruljen er oprettet som led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

I uge 43 besøgte Kvalitetspatruljen de første seks erhvervsskoler. Over de næste to år vil Kvalitetspatruljen lægge vejen forbi de resterende erhvervsskoler for at komme i dialog om og videreformidle erfaringer om kvalitet i uddannelserne og de nye muligheder, der er skabt i forbindelse med de seneste lovgivningsinitiativer.

Kontakt

Thomas Felland
Chefkonsulent
thfel1@uvm.dk
Tlf. 3395 4831

Læs mere