Ministeriet for Børn og Undervisning

Kvalitetspatruljen spreder de gode eksempler

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2010 10:46 CEST

Kvalitetspatruljen besøger alle landets erhvervsskoler. Den skal hjælpe dem med at styrke kvaliteten i uddannelserne ved at sprede viden og erfaringer om, hvad der virker.

En erhvervsskole er rigtig god til at samarbejde med virksomheder i lokalområdet. På en anden har Ungdommens Uddannelsesvejledning et fast bemandet kontor, så frafaldstruede elever hurtigt hjælpes.

Erhvervsskoler over hele landet tager initiativer, der udfordrer og fastholder deres elever på uddannelserne. Undervisningsministeriet har nu oprettet en kvalitetspatrulje, der skal sprede viden og erfaring og videreformidle alle de gode ideer og eksempler.

Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over initiativet.

"Erhvervsskolerne gør et stort arbejde for at fastholde eleverne og for at levere uddannelser af høj kvalitet. Nogle tilbyder eliteforløb for de elever, der har ambitioner om at starte egen virksomhed. Andre arbejder med studiemiljø, der skaber sammenhold blandt eleverne. Kvalitetspatruljen skal styrke erhvervsuddannelsernes omdømme ved at synliggøre og videreudvikle den mangfoldige pædagogiske praksis. Ved at styrke videndeling og formidle de gode ideer og eksempler sikrer vi, at god praksis spredes til glæde for eleverne, skolerne og erhvervslivet," siger ministeren.

Patruljen informerer også erhvervsskolerne om de mange forskellige redskaber og nye muligheder, som blandt andet er skabt med de seneste lovgivningsinitiativer på vejlednings- og erhvervsuddannelsesområdet. Endvidere får skolerne mulighed for at vise, hvad der virker hos dem og udveksle erfaringer for dermed at blive bedre til at samarbejde og skabe netværk.

Skolebesøg er en central del af patruljens arbejde, men indsatsen i kvalitetspatruljen er bred og består blandt andet også af åben skolearrangementer, hvor skolerne viser god praksis frem for hinanden, temakonferencer, erfaringsgrupper og skolenetværk.

Frem til første halvår af 2012 besøger Kvalitetspatruljen samtlige erhvervsskoler i Danmark og indgår i dialog med skolerne om dels hvordan kvaliteten af undervisningen og undervisningsmiljøet kan synliggøres og videreudvikles, dels om hvor skolernes udfordringer er, og hvordan de kan støtte skolerne i at overvinde dem.

Kvalitetspatruljen

  • Kvalitetspatruljen er en del af en aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, der blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i november 2009
  • Der er afsat 11 millioner kroner til projektet over tre år
  • Undervisningsministeriet har ansat fire personer fra henholdsvis erhvervsskolesektoren og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der sammen med de øvrige medarbejdere i ministeriets afdeling for erhvervsfaglige uddannelser vil indgå i arbejdet med kvalitetspatruljen.

Patruljen begynder sin rundtur her

  • SOSU Fredericia-Horsens den 25/10
  • SOSU Nord den 26/10
  • SOSU Greve den 27/10
  • Dalum Landbrugsskole den 27/10
  • Bygholm Landbrugsskole den 28/10
  • Kalø Landbrugsskole den 29/10

Kontakt

Thomas Felland
Chefkonsulent
thfel1@uvm.dk
Tlf. 3395 4831

Kontakt

Ingeborg Ellern Nielsen
Pressesekretær
ien@uvm.dk
Tlf. 3392 5009 / 2565 9299