Poul Johansen Trading A/S

L-MAX – den smarte måde til bearbejdning af flerlagsmateriale

Pressemeddelelse   •   Jul 03, 2013 13:38 CEST

L-MAX – den smarte måde til bearbejdning af flerlags materiale

Får at opnå perfekte resultater ved bearbejdning af flerlagsmaterialer, skal snitparametret tilpasses til de enkelte materialer.
L-MAX, den nye bærbare boreenhed fra SOMEX (partner i SUHNER Gruppen) klarer
disse udfordinger automatisk.

Flerlagsmaterialer, også kaldet Stacks, kan bestå af flere forskellige materialer stablet i lag. Såsom titanium, carbon og aluminium. For at opnå optimale resultater skal man bruge flere forskellige
snitparametre. Skiftet mellem de optimale snit parametre skal helst foregå
automatisk. Det betyder, at spindelhastighed og tilspænding skal kunne justeres uafhængigt ved hver overgang fra det ene materiale til det andet.

Da man næsten udelukkende anvender aluminium til bygning af fly,bruger man idag hovedsageligt kun pneumatisk drevet håndboreenheder i flyindustrien. Der er mange udfordringer ved anvendelsen af disse konventionelle pneumatiske boreenheder. Udover larmen og det store luftforbrug
er det umuligt at variere snitparametrene.

Derfor har vi nu udviklet en NC-styret håndboreenhed, som er i stand til at opnå optimale og effektive resultater. Især i denne branche, hvor der er strenge kvalitetskrav, såsom:

-  Koncentricitet / koaksialitet mellem hullerne ≤ 40 mikrometer  

-  Overfladeruhed Ra mellem 1.6 og
3.2 Ra

-  Rundhed / optagekvaliteten for nitter ≤ H8

-   Andre kvalitetskriterier,
f.eks. undgåelse af afskalning

Funktionsmuligheder af den  NC-styrede

L-MAX boreenhed

L-MAX har 2 Servomotorer:
den store driver spindlen og den lille tager sig af tilspændingen. Man indstiller tilspændingshastighedent mellem skrue og møtrik:

- Når rotationshastigheden på tilspændingsmotor er højere end på  Spindelmotor, bliver spindlen kørt ud.

- Når rotationshastigheden på tilspændingsmotor er mindre end spindelmotor, bliver spindlen trukket  ind i L-MAX.

Begge servomotorer styres af styreenheden IDM.
Denne styring regulerer spindelhastigheden, og spindeltilspændingen muliggør mange variationer i alle positioner.

For at optimere borecyklus yderligere, kan man vælge muligheden "Adaptive Boring". Det betyder, at boreenheden automatisk genkender overgangen fra ét materiale til et andet. Den indstiller
sig i den rette position og snitparameter og tilpasser sig selv uregelmæssige
lag og forskellige tykkelser. Dette giver en kortere cyklustid og maksimerer
bearbejdningsresultatet.

Styreenheden indeholder også et lille smøresystem (MMS) 

Kendetegn for L-MAX: 

-  Programering af spindelhastighed og tilspænding

-  Arbejdscyklus såsom spåntagning.

-  Spindelomdrejninger fra 3.000 til 5.000 U/min

-  Borekapacitet fra 4.76 mm (3/16 ”) til 11.11 mm (7/16 ”)

-  Integreret minismøresystem (MMS) 

-  Letvægtsafhængig borekapacitet fra 5,5 kg/12 lb

-  Ingen larm max.. 65 dB(A)

 

www.suhner-press.com


Poul Johansen Trading A/S er et uafhængigt handelsselskab med agenturer i Danmark for en række kvalitetsprodukter til anvendelse inden for automatisk montage.