Ministeriet for Børn og Undervisning

Læsekonsulent modtager læsepris

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2010 11:13 CEST

Tina Nedergaard har uddelt Undervisningsministeriets Læsepris på 25.000 kroner til læsekonsulent Lillian Byrialsen. Hun modtager prisen for sit store arbejde med at styrke børns læsning i Norddjurs Kommune.

Læsning er forudsætningen for læring og viden. Siden 2005 har regeringen derfor sat fokus på læsning, særligt i indskolingen.

Undervisningsministeren uddeler hvert år Undervisningsministeriets Læsepris til en person, skole, kommune eller institution, der har gjort en særlig indsats for læsning.

Den 8. september modtog læsekonsulent Lillian Byrialsen prisen for sit uddannelsesforløb og arbejde i Norddjurs Kommune. Hun har vist, hvordan teori og praksis kan gå hånd i hånd og udmøntes i en eksemplarisk praksis.

Undervisningsminister Tina Nedergaard overrakte prisen på Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, i København.

”Læsning er grundlaget for at lære i alle fag, og vi kan nå langt med at styrke læsningen ved at lære af hinandens gode eksempler. Lillian Byrialsens arbejde viser betydningen af faglige ildsjæle i kommunerne, og hvordan deres viden og engagement kan tjene til inspiration for undervisere, specialundervisere og kommunale administratorer og bidrage til, at sammenhængen mellem forskning og praksis styrkes,” siger ministeren.

Lillian Byrialsen har arbejdet som læsekonsulent i Norddjurs Kommune i tre år. Her har hun blandt andet været med til at oprette et læse-sprogcenter – et helhedsorienteret tilbud for elever med læsevanskeligheder på mellemtrinet og i udskolingen.

Lillian Byrialsen har også været primus motor for udvikling af en kommunal handlingsplan for læsning i fagene, der aktivt inddrager faglærerne. Hun har igangsat et projekt om ordblindhed i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og samlet skolens læsevejledere i et netværk.

Blandt regeringens andre initiativer kan nævnes flere timer i dansk i 1. til 3. klasse, skærpet fokus på progressionen i elevernes læseudvikling i trin- og slutmålene i Fælles Mål i dansk, fokus på faglig læsning i alle fag, indførelse af nationale obligatoriske test i læsning og efteruddannelse af læsevejledere.

Fremadrettet vil regeringen også drage omsorg for, at alle børn kan læse sikkert inden udgangen af 2. klasse. Indsatsen skal fortsætte i det videre skoleforløb med et mål om, at ingen elever forlader folkeskolen uden at kunne læse ordentligt. Regeringen har derfor oprettet en Læsefond på op til 150 millioner kroner om året i 2011 til 2013 til initiativer, som styrker elevernes læsefærdigheder.

Undervisningsministeriets Læsepris blev udelt første gang i 2009.