Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Landdistriktspuljen indkalder ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter i 2011

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:31 CET

Der forventes på finansloven for 2011 afsat ca. 21 mio. kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, hvoraf en del af midlerne anvendes til forsøgsprojekter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalder nu ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter for 2011.

Formålet med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder.

Midlerne kan bl.a. søges til at:
- skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne 
- styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
- fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne
- styrke de lokale kulturaktiviteter
- styrke initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne 
- belyse landdistrikternes udviklingsvilkår

I 2011 giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet prioritet til projekter, der bidrager til netværksdannelse og vidensdeling mellem mindre virksomheder i landdistrikterne - herunder også virksomheder indenfor detailhandel.

Derudover gives prioritet til projekter, der understøtter det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011. Der vil blive lagt vægt på projekter, der bidrager til at fremme det frivillige arbejde og fremme af aktivt medborgerskab i landdistrikterne.

Ansøgningsmateriale kan findes her.