Nordic School of Public Health NHV

Ledare inom anestesisjukvård arbetar allt mindre med yrkesfrågor

Pressemeddelelse   •   Jul 04, 2012 15:43 CEST

Att vara ledare för personalgrupper inom anestesisjukvård i dag kan vara belastande, vilket påverkar hälsan. Ledarrollen är stadd i förändring och konkurrensen om ledarjobben är minimal.
 – Andra pressande uppgifter för ledarna gör att yrkesmässig ledning ofta prioriteras ned samt delegeras, säger anestesisjuksköterskan Bente Lüdemann som studerat hur ledare för anestesisjuksköterskor i Norge arbetar och hur yrkesrollen förändras.
– I dag blir det ofta utvecklingssjuksköterskorna som får arbeta med yrkesfrågorna istället, säger hon.
På grund av ändrade förutsättningar som följer av bland annat enhetlig ledning och nya hälsoföretag, har ledarrollen förändrat sig. Dagens ledarskaphar ett tydligt fokus på hälsofrämjande ledarskap. Relativt många ledare är män.
– Den har gått från att i stort sett handla om ledning inom yrkesområdet till att gälla framförallt personalfrågor och administrativa uppgifter.
Ledarna har i hög grad anpassat sig till de nya kraven och fungerar på många sätt som hybridledare med tydligt fokus på hälsofrämjande ledning. Anestesisjuksköterskornas yrkesspecifika frågor tas istället till vara genom utvecklingssjuksköterskor som har ansvar för detta. Ledarjobben upplevs som belastande och tyckes inte vara särskilt attraktiva för anestesisjuksköterskorna. 

www.nhv.se/master

Nordic School of Public Health NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed. Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus.