DANSK HR

Ledelsesinformation fra HR kan øge bundlinjen

Pressemeddelelse   •   Okt 02, 2012 10:20 CEST

Når personaledata konverteres til ledelsesinformation kan det gøre en kæmpe forskel. I virksomheden Tvilum førte det til en besparelse på ca. 20 millioner kr. om året svarende til ca. 10 % af bundlinjen.

Et stadig stigende behov for at øge kvaliteten af virksomhedens beslutningsgrundlag indebærer bl.a., at HR er i stand til at tilvejebringe forretningsmæssige data. Per Krogager, som har adskillige års erfaring som HR-direktør i flere store danske virksomheder, hævder, at det ikke handler om at producere data men om at omsætte data til ledelsesinformation, så ledelsen får et ordentlig grundlag at træffe beslutninger på.

Mangel på ledelsesinformation kostede 45 mio.
”I 2006 var personaleomsætningen i Tvilum på omkring 50 % og sygefraværet på ca. 6,5 %. Tallene blev dengang rapporteret ubearbejdet til ledelsen, og bl.a. derfor blev der ikke handlet på dem. Sådanne data skal konverteres til ledelsesinformation, så det bliver tydeligt, hvad det forretningsmæssigt indebærer, at halvdelen af medarbejderne skifter job hvert år, og at man hver dag mangler 110 medarbejdere, fordi de er syge. Sagt firkantet så kostede det Tvilum 45 millioner kr. om året,” fortæller Per Krogager.

Da først ledelsen i Tvilum blev klar over, at de kunne lægge ca. 10 % på bundlinjen ved at reducere personaleomsætning og sygefravær med 50 %, så det kom til at svare til gennemsnittet i industrien, blev det rigtig interessant, og en fokuseret indsats blev igangsat. ”Som resultat af indsatsen og nok hjulpet lidt af krisen var personaleomsætningen i slutningen af 2011 reduceret til 9 % og sygefraværet til 2,9 %. Det var en besparelse på mellem 22-26 millioner kr. – penge, der ryger direkte på bundlinjen, og som kommer hjem år efter år,” siger Per Krogager.

Mange måler men konverterer ikke til ledelsesinformation
En ny undersøgelse foretaget af PID om HR-målinger viser, at 90 % laver HR-målinger, og meget positivt svarer 51 % også, at deres målinger bliver brugt til at forbedre bundlinjen. ”Mange måler på HR, men ikke særlig mange virksomheder konverterer personaledata til ledelsesinformation. Det kan være en af forklaringerne på, hvorfor der stadig er 49 %, der svarer, at deres HR-målinger ikke bliver brugt til at forbedre bundlinjen eller ikke ved, om de bliver brugt,” forklarer Per Krogager.

Danske virksomheder positive over for beregningsmetoder
På baggrund af sin erfaring som HR-direktør har Per Krogager sammen med Kyösti Schmidt udviklet nogle helt nye beregningsprincipper og -metoder, som gør det muligt at omsætte data til ledelsesinformation og dermed estimere effekten på virksomhedens bundlinje.

En række større private og offentlige virksomheder har i løbet af 2010 og 2011 brugt metoderne og i 2012 har de sat ord på resultatet. ”Det har været rigtig godt at få sat fakta på vores organisation. Vi bliver i langt højere grad end tidligere i stand til målrettet at udvikle vores organisation,” siger Mariann Linde Sejersen, Senior Vice President Human Resources i Terma.

Også NCC Roads har haft positive resultater med at benytte metoderne. ”Det har været et wakeup call for os. Der er ingen tvivl om, at dette værktøj vil hjælpe os med at udvikle vores organisation. Jeg sætter stor pris på, at det rejser spørgsmål og ikke forsøger at komme med en masse svar,” siger Jan Brink Nielsen, Director HR i NCC Roads. 

Oplev Per Krogager
Torsdag d. 4. oktober kan Per Krogager opleves i København i forbindelse med HR-messen Træfpunkt Human Resources 2012, som afholdes onsdag d. 3. oktober og torsdag d. 4. oktober 2012 i Øksnehallen. HR-ansvarlige og andre interesserede kan opleve Per Krogager på Keynotes Corner scene 2 kl. 09.30, når han i indlægget ”Værdiskabende HR – rimer på øget konkurrenceevne” fortæller om de nye krav til HR om at levere et forretnings- og datafunderet beslutningsgrundlag og giver sit bud på, hvordan han selv har grebet opgaven an.

For mere information, venligst kontakt:
Per Krogager, 20 25 10 79 eller krogager@image.dk
Marie Korsgaard, Communication Manager, PID–Personalechefer I Danmark, 86 21 61 11 eller mko@pid.dk

Om Træfpunkt Human Resources
Træfpunkt er Danmarks største og mest velbesøgte HR-messe. Messen arrangeres af PID–Personalechefer I Danmark. Besøgende har gratis adgang til messen, og her kan HR-folk opleve de nyeste tendenser inden for HR hos de mere end 140 udstillere. Med udgangspunkt i messens temaer Vindermentalitet og Værdiskabende HR kan besøgende høre om den nyeste forskning og erfare, hvordan de bedste eksperter på området arbejder samt opleve sjove og energiske indlæg fra nogle af Danmarks bedste foredragsholdere bl.a. Thyra Frank, Christina Hembo, Bubber og Thorkild Thyrring.

Hvert år til HR-messen uddeler PID–Personalechefer I Danmark Personalechefprisen til en personalechef, som har gjort en ekstraordinær indsats / opnået ekstraordinære resultater inden for sit felt. I år uddeler PID prisen for 16. gang og prismodtageren bliver offentliggjort og modtager Personalechefprisen 2012 torsdag d. 4. oktober 2012 kl. 15.15 på Keynotes Corner scene 1.

PID er Danmarks største forening og faglige netværk for personalechefer og andre personaleansvarlige. PID's formål er at varetage interesserne for danske personalechefer fra både den private og offentlige sektor. Hos PID arbejder vi for at forbedre virksomhedernes kendskab og brug af personale til personaleudviklings- og administrative opgaver. Vi arbejder for at udbygge samarbejdet mellem personer, som dagligt arbejder med organisationsudvikling og personaleadministration og for at udvikle medlemmerne på deres arbejdsområde gennem en række medlemsservices.
PID har ca. 1045 medlemmer.