IBM Danmark ApS

Lederudvikling som vækstgenerator på nye markeder

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2012 21:51 CET

Kgs. Lyngby - 05 dec 2012: IBM arbejder med lederudvikling på alle niveauer. Målet er at udvikle den næste generation af absolutte topledere i IBM, og midlet er bl.a. ’action learning’, hvor lederne i grupper bliver kastet hovedkulds ud i at løse en række virkelige problemstillinger. Særlig opmærksomhed har de seneste år været mod vækstmarkederne, hvor fremtidens forretningsmuligheder ligger.

Morten Skov-Carlsen har gennem næsten 25 år arbejdet med lederudvikling i IBM. Først i den danske organisation og siden med fokus på først Europa og siden hele verden. ”Målet er, at oplære vores leder til at have et bredt repertoire af måder at lede på for på denne måde at ruste dem til en globaliseret verden,” fortæller Morten om baggrunden for lederudviklingsprogrammet I&VT - Integration and Value Team.

Programmet går ud på at træne den næste generation af IBM’s egne absolutte topledere. IBM’s topledelse er direkte involveret med mentorer og vejledere, der følger de enkelte grupper og guider undervejs. Resultaterne præsenteres for IBM’s absolutte top i form af Ginni Rometty, og deltagerne får individuel feed back på, hvordan de har løst opgaven. Endelig kommer rapporten om den enkelte i deres personalemappe og indgår dermed i den fremadrettede evaluering af den enkelte.

Forløbet strækker sig over en periode på seks måneder og har været gennemført ni gange over de seneste seks år. Det seneste hold af IBM-ledere havde til opgave at komme op med en plan for IBM’s fremtidige tilstedeværelse i Afrika. 24 medlemmer skulle undersøge mulighederne for IBM’s ekspansion på kontinentet. Opgaven indebar en studietur til Afrika og kom oveni medlemmernes i forvejen krævende lederjobs rundt om i IBM – der er altså tale om hardcore karriereudvikling for ledere med ambitioner om at nå helt til tops i IBM.

Holdet skal undervejs løse konkrete, kritiske integrationsudfordringer med reel indflydelse på IBM’s fremtidige forretningsmuligheder og samtidig opbygge de nødvendige ledelseskompetencer til sikring af integrationen på tværs af IBM’s globale organisation.

Fokusområder for Afrika-holdet var: 
At udvikle nye koncepter og teste eksisterende for at kortlægge, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind og med hvilken portefølje af produkter og løsninger.

  • At komme med anbefalinger til, hvordan man kan fjerne eksisterende barrierer, der hæmmer en afrikansk ekspansion, og undersøge hvilke partnerskaber, der er nødvendige.
  • At kortlægge hvilke kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at sikre vækst på kontinentet – hvordan kan man tiltrække og fastholde talent, opbygge lokale talentpuljer og sikre den rette ledelsesstruktur?
  • At undersøge mulighederne for innovation på kontinentet – er vi fleksible nok til at tilpasse eksisterende løsninger til lokale behov og infrastruktur? Hvad skal evt. gøres anderledes for at sikre succes i Afrika – nye forretningsmodeller, nye løsninger?

”Undervejs i forløbet opstår der ofte en soldaterkammeratagtig stemning i gruppen, og mange af de relationer, der skabes undervejs, bliver ofte brugt fremadrettet i medlemmernes videre karriereforløb,” fortæller Morten Skov-Carlsen, som selv har til opgave at sammensætte de enkelte hold og få den til at samarbejde på den rigtige måde undervejs og arrangere studierejsen til det pågældende marked. De deltagende ledere glemmer ofte, at der reelt er tale om en gruppeøvelse – indlevelsesevnen er stor, og det samme er ønsket om at kunne fremvise gode resultater for topledelsen i sidste ende. Resultater der kan være med til at sikre det næste trim på karrierestigen.

OM I&VT
IBM’s Integration and Value Teams skal føre en aktiv integrationsindsats på tværs af virksomheder for på denne måde at forbedre effektiviteten og skabe vækst gennem produkter, serviceydelser og løsninger. Det centrale er at integrere aktiviteterne på tværs af IBM’s globale forretning for at udnytte størrelsen og den brede vifte af teknologier og aktiver. I&VT består af omkring 300 ledere fra alle sektorer og forretningsenheder i IBM – herunder hovedparten af toplederne inden for IBM’s forskningsenheder. Medlemmerne vil få tildelt opgaver i løbet af året for at afvikle integrationsinitiativer, finde nye måder at forbedre driftseffektivitet og produktportefølje, og løse konkrete problemstillinger relateret til det at være en globalt integreret virksomhed.


Kort om IBM Danmark
Vi er landets førende virksomhed inden for informationsteknologiske produkter, løsninger og serviceydelser. De primære forretningsområder ligger inden for netværksløsninger, systemintegration, service- og konsulentvirksomhed. IBM er i stand til at levere totale løsninger, der bygger på IBM's produkter og teknologi.