Udenrigsministeriet

Lene Espersen og Søren Pind hilser resultatet af Sydsudans folkeafstemning velkommen

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 09:36 CET

Et overvældende flertal på 99 procent har stemt for selvstændighed for Sydsudan. Udenrigsminister Lene Espersen og udviklingsminister Søren Pind glæder sig over resultatet.

Det officielle resultat af folkeafstemningen i Sydsudan i januar 2011 er nu blevet offentliggjort. Det viser et overvældende flertal på 99 pct. af de afgivne stemmer for selvstændighed for Sydsudan. 

I den anledning udtaler udenrigsminister Lene Espersen: 

”Det er overordentligt glædeligt, at Sudan har valgt fredens vej. Efter mange års borgerkrig og undertrykkelse har befolkningen i Sydsudan nu stemt for selvstændighed, og resultatet er blevet accepteret af Nordsudan og det internationale samfund.

Jeg havde selv for nylig lejlighed til at besøge Sydsudan og dér opleve den enorme betydning som befolkningen tillægger selvstændighed. Det har givet en utrolig energi og optimisme. Jeg ønsker befolkningen og regeringen i Sydsudan til lykke med det klare resultat.

Også Nordsudan fortjener anerkendelse for den positive modtagelse af resultatet. Fra dansk side vil vi arbejde for, at EU i fællesskab anerkender den nye stat, når fredsaftalen udløber til juli. I den kommende tid er det vigtigt, at begge parter i Sudan, med fortsat stærk støtte fra det internationale samfund, får løst de udestående problemer i fredsaftalen, ikke mindst status for det lille område Abyei og grænsedragningen mellem Nord og Syd.” 

Som led i en Østafrika rundrejse besøgte Lene Espersen den 26. januar 2011 Juba i Sydsudan for at mødes med politiske ledere [link til pressemeddelelse]. I forlængelse af dette besøg skrev Lene Espersen til EU’s udenrigsrepræsentant Ashton med en opfordring til, at EU i sagen om Sydsudans anerkendelse taler med én stemme og reagerer så hurtigt som muligt. 

Udviklingsminister Søren Pind udtaler: 

”Det er glædeligt, at resultatet af folkeafstemningen blev så klart, og at alle, inklusive lederne i Nordsudan, har accepteret resultatet. Ikke mindst er det glædeligt for befolkningen i Sydsudan, at deres store drøm om frihed nu ser ud til at gå i opfyldelse.

Med selvstændigheden følger udfordringerne. Efter mange års borgerkrig skal stort set alt bygges op fra grunden: landbruget, erhvervslivet, infrastrukturen og myndighedernes kapacitet til at levere de ydelser, som befolkningen forventer. Det vil tage mange år og mange ressourcer at nå. Det internationale samfund må være parat til at hjælpe til, og Danmark er klar til at gøre sit.”