LO - Landsorganisationen i Danmark

LO bakker op om sociale taxametre

Pressemeddelelse   •   Apr 28, 2011 07:25 CEST

En ny analyse fra LO viser tydeligt, at der er en sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og de resultater, som skolerne opnår. De skoler, der har færrest elever fra uddannelsesfremmede hjem, er også dem, der har det laveste frafald. Dog får alle skoler i dag det samme taxametertilskud pr. elev uanset hvilken opgave, de påtager sig. Analysen viser, at erhvervsuddannelserne løfter en betydelig større andel end gymnasierne. Det er problematisk, mener LO, som åbner op for at se nærmere på muligheden for sociale taxametre.

– Vi ved, at den mest afgørende faktor for succes eller fiasko i udannelsessystemet er den sociale ballast, som de unge har med hjemmefra. Men den opgave, det er at hjælpe og støtte de unge, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, er i dag meget ujævnt fordelt. Nogle skoler påtager sig derfor et meget stort ansvar, uden at få ekstra for det, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

I dag tages der ikke i taxameterordningen højde for de forskellige krav, elevsammensætningen stiller til skolerne, og derfor får alle skoler det samme beløb pr. elev.

– Det er uretfærdigt. Der burde være en bedre fordeling af midlerne, så de skoler der påtager sig det største sociale ansvar, også får midlerne til at løfte opgaven. Derfor bakker vi op om at se på muligheden for sociale taxametre, hvor der gives et større beløb pr. elev til de skoler, der påtager sig den opgave at tage sig af unge fra uddannelsesfremmede hjem, slutter Ejner K. Holst.

Download Øje på Uddannelse "Basis for indførelse af sociale taxametre"