Liberal Alliance Århus

Lokalforening samler Djursland.

Pressemeddelelse   •   Sep 12, 2010 08:25 CEST

Liberal Alliance i Østjylland etablerer ny lokalforening. Den stiftende generalforsamling den 9. september 2010 "samler" Syddjurs og Norddjurs kommuner i én lokalforening på Djursland.

Ulrik Hermann, Grenå, bliver formand og efter generalforsamlingen kommer den nyvalgte bestyrelse med følgende udtalelse:

Liberal Alliance er den reformorienterede stemme i dansk politik, og vi ønsker som det eneste parti at gøre op med efterlønnen, det alt for høje skattetryk, og den ukontrollerede vækst i den offentlige sektor. En mulighed her er, at udlicitere og privatisere mange offentlige områder, hvor private tiltag vil kunne yde et væsentligt bidrag til løsningen.  

På Djursland er der også et stort behov for reformer, der kan gøre regionen mere konkurrencedygtig og fremgangsrig. Udviklingen har alt for længe været stagnerende på grund af ufleksibelt tænkende socialdemokrater, som har ringe forståelse for, at der skal ske udvikling, for at samfundet bevæger sig fremad.

Der er behov for en langt mere erhvervsvenlig politik, hvor der gøres noget for at trække beskæftigelse til vor region. Der er også behov for at udlicitere dele af de kommunale opgaver på Djursland. Det er væsentligt, at arbejdsgangen bliver mere smidig overfor erhvervslivet, da det jo er selvsamme erhvervsliv, der sikrer samfundets fortsatte velstand. Derfor skal vi ikke lægge urimelige hindringer i vejen for industrien, men påskynde erhvervslivets indsats i stedet for at tænke på erhvervslivet som et skatte- og reguleringsobjekt. Det kommunale bureaukrati, som vil gøre alt ensartet, skal begrænses og opgaverne skal så vidt muligt løses decentralt.  

Derfor er det samtidig nødvendigt at sikre, at skatterne er så lave som muligt, så vi kan konkurrere med andre om arbejdspladserne. Norddjurs kommune melder ud, at vi kan forvente skattestigninger, og det må tages af bordet, og der må i stedet effektiviseres og udliciteres så skatten i det mindste kan holdes uændret, men selvfølgelig meget gerne sættes ned. 

Generalforsamlingen endte efter livlig debat, med at vælge en bestyrelse der blev som følger: 

Formand: Ulrik Hermann, Grenaa

Næstformand: Anders W. Bonde, Rønde

Kasserer: Birgitte Nymann, Nimtofte

Best. Medlem: Grete Hoffmann, Ebeltoft