Odder Kommune

Lokalrådene er trukket i arbejdstøjet

Pressemeddelelse   •   Maj 25, 2016 15:00 CEST

Der sker noget i de små landsbyer rundt omkring i Odder Kommune. De var tydeligt, da der var det årlige dialogmøde mellem Odder Kommune og bestyrelserne i lokalrådene. Der var brug for alle stolene og al taletiden til mødet i Pakhuset, hvor 40-50 deltog. 

Bestyrelsesmedlemmer fra lokalrådene fortalte om de udfordringer, glæder og projekter, som de er i gang med rundt omkring i kommunen. Alle ni lokalråd i kommunen var repræsenteret.

Flere penge til rådene
Mange byrådsmedlemmer deltog i mødet, og borgmester Uffe Jensen (V) indledte med at fortælle, at økonomiudvalget netop har besluttet at afsætte 250.000 kr. til lokalrådene. Det er op til rådene selv at arbejde videre med, hvordan pengene skal bruges og fordeles.

- Lokalrådene er et stort aktiv for kommunen, og de har en viden og interesse i deres lokalområde, som vi gerne vil arbejde endnu mere med. Nu er det op til rådene selv at finde ud af, hvordan det skal foregå, sagde Uffe Jensen, der glæder sig over den store begejstring, der var blandt de fremmødte fra lokalrådene.

Kommunaldirektør Henning Haahr understregede, at han håber, at lokalrådene kan være med til at løse nogle af de opgaver kommunen har og være med til at gøre landsbyerne attraktive at bo i.

Repræsentanter fra lokalrådenes bestyrelsen fortalte, om hvad de arbejder med lige nu. Det var alt fra trafikdæmpning over stisystemer, nye foreninger og kulturelle tiltag. 

-Der foregår virkeligt meget rundt i lokalområderne, og den udvikling vil vi gerne støtte op om, så godt vi overhovedet kan, siger udviklingskonsulent Martin Hauge fra Odder Kommune.

Martin Hauge fortalte på mødet, at der arbejdes på tiltag for at skabe en bedre bredbånds- og mobildækning i de lokalområder, hvor der er problemer. 

Inspiration fra Hedensted
På mødet deltog også Fritz Kristensen fra LAG Odder-Hedensted, der fortale om de mange muligheder for at søge midler fra forskellige pulje. Landdistriktskoordinator Susanne Ernst fra Hedensted Kommune, fortalte om de erfaringer, de har i Hedensted med lokalråd. 

- Vi har fået en masse gode input, som vi nu vil arbejde videre med, siger Uffe Jensen.

Fakta:
Der er lokalråd i Alrø, Boulstrup, Dyngby, Gylling, Hou, Saxild-Nølev, Torrild, Ørting Falling sogne og lokalrådet for 8350 Hundslund.

Lokalrådene bliver indkaldt til et årligt dialogmøde med kommunen.

For yderligere oplysninger kontakt udviklingskonsulent Martin Hauge, tlf. 3084 3418

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.oddernettet.dk