Region Sjælland

Lolland og Regionen har søgt om 54 udkantsmillioner til Nakskov Sundhedscenter

Pressemeddelelse   •   Sep 23, 2010 09:41 CEST

Sundhedsminister Bertel Haarder modtager i dag en fælles ansøgning fra Region Sjælland og Lolland Kommune om 53,9 kroner til Nakskov sundheds- og akuthus.

Steen Bach Nielsen, der som regionsrådsformand har underskrevet ansøgningen sammen med borgmester Stig Vestergaard fra Lolland Kommune, udtaler:

- Regionen og kommunen har haft et særdeles konstruktivt samarbejde om at fastholde og modernisere de nære sundhedstilbud på Vestlolland også efter næste sommer. Det samarbejde har resulteret i denne fælles ansøgning, som jeg ved også Foreningen Nærsamfund på Lolland bakker helt op om.

- Jeg ser meget frem til en økonomisk opbakning fra den nye statslige pulje til ”nære sundhedstilbud i udkantsområder”. Med den håndsrækning kan Regionen og Lolland Kommune nå sine mål med et sundheds- og akuthus på Vestlolland.

Region Sjælland har i august for egne midler igangsat en ombygning til 15 millioner kroner. Disse penge bruges til at etablere et lægehus med attraktive faciliteter for praktiserende læger og speciallæger på Vestlolland. Der bliver etableret blandt andet reception, sundhedsbutik og opholdsområder.

Regionen og kommunen ønsker, at der i det nye sundheds- og akutcenter også skal være kommunale tilbud i form af genoptræning og misbrugscenter samt regionale aktiviteter i form af laboratorieydelser, røntgen, vagtlæge, ambulatoriefunktioner og psykiatri.

Hos Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har parterne i fællesskab søgt om tilskud på 53,9 mio. kr. Heraf skal 34,5 millioner kroner bruges til at renovere 8.900 kvadratmeter mere af de gule sygehusbygninger i Nakskov. Desuden skal der investeres i IT og telemedicin for ti millioner kroner. Og endelig skal der anlægges en helikopterlandingsplads, hvilket kan gøres for en halv million kroner.

Region Sjælland og Lolland Kommune søger desuden Sundhedsministeren om 8,9 millioner kroner til en Befolkningsundersøgelse af over 10.000 borgere på Lolland og Falster:

- En så omfattende undersøgelse er ikke gennemført tidligere i det såkaldte udkants-danmark. Med mere viden om borgernes sundhedsprofil, vil både forebyggelse og sundhedsfremme få et gevaldigt skub fremad på Lolland og Falster. Det kan alle jo kun være særdeles interesseret i, siger Steen Bach Nielsen.

Yderligere oplysninger:

Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet
Tlf.: 30 61 64 46