Klima- og Energiministeriet

Lone Møller Sørensen formand for det nye Energispareråd

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2010 10:40 CEST

Klima- og Energiministeren opretter i efteråret 2010 Energisparerådet. Lone Møller Sørensen, direktør i Rambøll for divisionen Byggeri & Design, udpeges til formand for rådet.

Rådet vil, ud over formanden, komme til at bestå af aktører fra det danske energispareområde.

”Jeg er glad for at vi nu får etableret Energisparerådet, fordi det bliver en vigtig brik i vores indsats for at få nedbragt det danske energiforbrug”, siger klima- og energiminister Lykke Friis, og fortsætter. ”Med Lone Møller Sørensen ved roret er jeg sikker på, at Energisparerådet kommer til at spille en aktiv rolle både i forhold til at bidrage til en velkoordineret energispareindsats, men i lige så høj grad også i forhold til at styrke indsatsen.”

Energisparerådet får en ganske central rolle, da rådet skal rådgive klima- og energiministeren og Energistyrelsen med henblik på en effektiv koordinering af energispareindsatsen. Som led heri skal Energisparerådet hvert år kommentere på Center for Energibesparelsers handlingsplan inden centeret forelægger handlingsplanen for klima- og energiministeren. Samtidig skal rådet også bidrage med forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes. Energisparerådet oprettes som det sidste led i en ny organisering af den danske energispareindsats, som blandt andet også omfatter Center for Energibesparelser, som blev etableret i begyndelsen af 2010.

”Energisparerådet har en stor opgave foran sig, som kræver overblik og ikke mindst indsigt i mange aspekter af energispareindsatsen. Derfor har det også været vigtigt for mig at sikre en bred repræsentation af energispareaktører i sammensætningen af rådet”, siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Energisparerådet får følgende sammensætning:

Formand Lone Møller Sørensen, Rambøll
Mads Peter Gede, Dansk Byggeri
Lars Aagaard, Dansk Energi
Josefine Thrane Sletten, Dansk Erhverv
Frits Møller Andersen, Risø DTU
Birgitte Bak-Jensen, Aalborg Universitet
Jørgen G. Jørgensen, Dansk Fjernvarme
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Camilla Damsø Pedersen, DI
Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark
Peter Stigsgaard, Energi- og Olieforum
Marianne Bender, Energitjenesten
Kern Lærkholm Petersen, Forbrugerrådet
Niels Bahnsen, NIRAS – repræsentant for FRI
Peter Vadstrup Jensen, HMN Naturgas I/S -
repræsentant for naturgasselskaberne
Thea Gade-Rasmussen, Håndværksrådet
Birthe Rytter Hansen, KL
Anette Engelund Friis, Landbrug & Fødevarer
Thomas Schoubye Poulsen, Reel EnergiOplysning (REO)
Christian Jarby, TEKNIQ

Energisparerådet forventes at afholde sit første møde inden udgangen af 2010.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Henrik Andersen
Energistyrelsen
hea@ens.dk
tlf. 33 92 67 24
mobil 40 13 37 40

eller

Jesper Zølck Felbo
Klima- og Energiministeriet
jebzo@kemin.dk
tlf.: 50 87 48 81