Gadejuristen

Lov skaber unødige forhindringer for hjemløses adgang til hjælp

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2011 09:29 CEST

En unødvendig og urimelig forskelsbehandling af hjemløse forhindrer dem i at få nødvendig hjælp. Hjemløse der flytter på tværs af kommunegrænser vil så længe de er hjemløse aldrig kunne blive folkeregistreret i en ny kommune. De unødigt komplicerede regler betyder, at den hjemløse i værste fald kan have tre forskellige kommuner, der skal yde hjælp. Resultatet bliver at hjemløse tabes af hjælpeapparatet.

Gadejuristen har i dag rettet en appel til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, Socialminister Benedikte Kiær og Folketingets politikere om at ligestille hjemløse med landets øvrige borgere i forhold til folkeregistrering.

Gadejuristen beskriver i henvendelsen organisationens erfaringer med at hjælpe hjemløse borgere gennem det komplicerede regelværk der regulerer, hvor udsatte borgere har ret til hjælp og foreslår en ændring af CPR-loven, så hjemløse ligestilles med landets øvrige borgere.

Som CPR-lovens regler er i dag, skal hjemløse registreres som fraflyttet deres seneste adresse, og det vil sige i den kommune, hvor de sidst har haft en bopæl eller et fast opholdssted.

Denne registrering kan kun ændres, når den hjemløse borger igen får en bopæl eller et fast opholdssted og det betyder, at hjemløse i årevis kan stå registreret i deres tidligere kommune, selvom de faktisk lever og opholder sig i en anden kommune.

Ret til ydelser efter sundhedsloven skal leveres af den region eller kommune, hvor man er folkeregistreret. Det er således den hjemløse borgers tidligere kommune, der eksempelvis skal yde den livsnødvendige metadonbehandling mv. til stofbrugere.

Sammenholdt med de komplicerede og uhensigtsmæssige regler, der regulerer hvor hjemløse har ret til øvrige ydelser, betyder det, at hjemløse i værste fald kan have tre forskellige kommuner, der hver skal levere en del af de helt nødvendige ydelser til hjemløse.

Konsekvensen er, at mange hjemløse i lange perioder står helt uden for hjælpeapparatet med en kraftig forværring af deres situation til følge, og - såfremt man ryger ud af metadonbehandlingen - en dokumenteret øget dødelighed.

Gadejuristen håber, at regeringen og Folketingets politikere sammen vil sikre hjemløse en let og lige adgang til hjælpeapparatet ved at ligestille hjemløse med resten af landets borgere gennem en ændring af CPR-loven.

Læs Gadejuristens henvendelse på www.gadejuristen.dkFor yderligere information kontakt venligst
Gadejuristen - www.gadejuristen.dk - Projektmedarbejder Emil Kiørboe - Telefon 21667767 - Email