Miljøministeriet

Lovændring letter landmandens hverdag

Pressemeddelelse   •   Okt 14, 2010 09:55 CEST

Fremover skal det være lettere for landmænd at få grønt lys til at lave mindre ændringer i driften, hvis det ikke skader miljøet. I dag kræver det nemlig en omfattende miljøgodkendelse, hvis en landmand vil lave mindre bygningsændringer, for at få mere staldplads til gavn for dyrene, eller opføre en ny gyllebeholder. Derfor fremsætter miljøminister Karen Ellemann nu et forslag til ændring af husdyrloven.

Hensigten med ændringen er at få en mere smidig og enkel regulering af den nu tre år gamle husdyrlov samtidig med, at vi fastholder den høje beskyttelse af natur og miljø. Administrationen af loven har på nogle punkter udviklet sig meget omstændeligt. Det var ikke meningen. Nye dyrevelfærdskrav, der ikke skader miljøet, bør derfor ikke udløse den helt store godkendelsesprocedure. Fremover skal det kunne klares med en anmeldelse. Hermed letter vi landmanden for en administrativ byrde uden, at vi slækker på miljøkravene, siger miljøminister Karen Ellemann.

Lovændringen er et resultat af, at der nu er opnået enighed i forligskredsen på husdyrområdet. Forligskredsen består af VKO og R.

Skærpet ammoniakregulering
Lovændringen udmønter også væsentlige dele af Grøn Vækst-aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En aftale der blandt andet skal sikre den rigtige balance mellem en høj beskyttelse af natur og miljø og landbrugets fortsatte vækstmuligheder.

Forureningen fra ammoniak får mange naturområder til at gro til, og dermed mister de deres særpræg som eksempelvis heder og moser. Nu skærper vi ammoniakreguleringen, så vi opnår en langt bedre beskyttelse af vores sårbare natur. Samtidig gør vi reglerne langt lettere for kommunerne at administrere. Desuden sikrer vi, at kommunerne har et fælles billede af, hvilke naturområder, der har behov for særlig beskyttelse, siger Karen Ellemann.

Ændringen vil sikre, at kommunerne på en enkel og effektiv måde bidrager til at opfylde ammoniakmålene i de nye Natura 2000-planer hver gang, de giver en miljøgodkendelse.

Strammere regulering af pelsdyrbrug
Det indgår også i lovændringen, at ministeren sænker godkendelsesgrænsen for pelsdyrbrug fra 75 dyreenheder (DE) til 25 DE. Pelsdyrbrug har en miljøbelastning, der på væsentlige områder er tre gange større end andre husdyrbrug i gennemsnit. Med en lavere godkendelsesgrænse for pelsdyrbrug vil denne produktion blive stillet overfor krav om en generel reduktion af forureningen med ammoniak, og der bliver bedre mulighed for at stille specifikke krav om en lavere miljøbelastning fra disse produktioner.

Læs lovforslaget her

Yderligere information:
Sune I. Schou, kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 08, e-mail: suisc@mim.dk
Marie Andergren, pressemedarbejder i Miljøministeriet, tlf.40 61 38 73, e-mail:malaa@mim.dk