Dansk Metal

Lovforslag koster danske arbejdspladser

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 09:34 CET

Regeringen vil fjerne det såkaldte nationalitetskrav i DIS-loven, som sikrer dansk arbejdskraft på danske skibe. Det vil koste op mod 6.000 danske arbejdspladser, mener Dansk Metal.

Et nyt lovforslag vil koste op mod 6.000 danske arbejdspladser, hvis det bliver gennemført. Sådan lyder vurderingen fra Dansk Metal, efter forbundet har gennemlæst regeringens udkast.

- Regeringen lægger op til at nedlægge danske arbejdspladser, og erstatte dem med billig arbejdskraft fra eksempelvis Asien. Samtidig er der stor risiko for, at dårligt uddannet asiatisk arbejdskraft fremover skal håndhæve dansk lovgivning på danske skibe, og det er dybt kritisabelt, siger Ole Philipsen, der er formand for Dansk Metals Maritime Afdeling.

Lovforslaget handler om det ”Danske Internationale Skibsregister”, bedre kendt som DIS-registret, som blev oprettet i 1988. Arbejder man på et skib i registret skal man ikke betale skat. Skattefritagelsen gør det muligt for danske søfarende at konkurrere med den billige udenlandske arbejdskraft, da rederne kan udbetale en nettoløn til de ansatte.

Men nu lægger regeringen så op at fjerne det såkaldte nationalitetskrav, hvilket vil gøre det muligt for rederne at ansætte lavtlønnede skibsførere fra tredjeverdenslande på danske skibe. Det er altså ikke længere nok for rederierne, at de kan nøjes med at betale en ”netto-løn” til danske skibsførere, fordi disse ikke skal betale skat. Nu vil man ydermere have retten til at ansætte fx asiatisk arbejdskraft for derved at kunne holde et endnu lavere lønniveau.

- Formålet med DIS har været at hindre udflagning af danske rederier og sikre, at der fortsat er dansk beskæftigelse på de skibe, der er registreret i DIS. DIS har sikret, at danske søfarende har været konkurrencedygtige, og det har da også betydet, at vi har kunnet opretholde mange danske arbejdspladser på søen. I 2009 var omtrent 8.000 danske søfarende ansat på skibe i DIS-registret, og 85 pct. af skibsførerne er i dag danske, forklarer Ole Philipsen.

Han opfordrer regeringen til helt at trække lovforslaget af bordet:

- Det er helt umuligt for danske søfarende at konkurrere med asiatiske lønninger. Det er derfor helt klart vores vurdering, at regelændringen vil betyde, at det over en ganske kort årrække vil være næsten fuldstændig slut med danske ansættelser på danske skibe, og det vil alene koste minimum 6.000 danske arbejdspladser. I en tid med buldrende høj arbejdsløshed og hvor det danske samfund på mange fronter er presset af udflytning af arbejdspladser er det højst uforståeligt, at regeringen vælger at gøre det, siger Ole Philipsen.

Han påpeger også et andet afledt problem ved loven, nemlig at udenlandske skibsførere vil skulle håndhæve dansk lovgivning om bord på danske skibe.

- Skibsføreren har i mange tilfælde fået overladt myndighedsudøvelsen om bord på danske skibe. En sådan myndighedsudøvelse må nødvendigvis forudsætte et rimeligt kendskab til dansk lovgivning og dansk kultur, men jeg stiller mig ærligt talt tvivlende overfor, at skibsførere fra tredjeverdenslande er i stand til at opnå disse kompetencer. Alene af den grund bør nationalitetskravet opretholdes, siger Ole Philipsen.