Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Lovudkast om nye familiesammenføringsregler sendt i høring

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 08:38 CET

”Jeg har i dag sendt lovudkast om modernisering af familiesammenføringsreglerne i høring”, oplyser integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

”Forslaget indeholder et pointsystem, der f. eks. betyder, at en udlænding, der ønsker at blive ægtefællesammenført til Danmark, skal kunne dokumentere, at vedkommende har haft to et halvt års arbejde inden for de seneste tre år. Kan man opfylde denne betingelse, stilles der ikke krav om uddannelse. Pointkravet er opfyldt, hvis den pågældende derudover f.eks. kan et udvalgt verdenssprog eller dansk på et vist niveau eller bosætter sig uden for et udsat boligområde.

Hvis ansøger i stedet har studeret, vil der blive stillet krav om, at der er gennemført en uddannelse på et vist niveau.

Som noget nyt vil også udlændinge under 24 år kunne opfylde pointkravet, såfremt de kan dokumentere ganske særlige kvalifikationer.

Lovudkastet, der forventes fremsat når høringsfristen er udløbet, er en opfølgning på aftalen ’Nye Krav. Nye Tider’, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i november 2010.