H. Lundbeck A/S

Lundbeck forventer at levere robust overskud i en periode med nye produktlanceringer og patentudløb

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 11:15 CET

  • Lundbeck forventer at skabe årlig omsætning og EBIT på mindst DKK 14 mia. og DKK 2 mia. i perioden 2012-2014
  • Lundbeck forventer fortsat at generere et højt cash flow, og planlægger i perioden 2012-2014 at udbetale dividende i den øvre ende af målet for udbytteprocenten på 25-35%
  • Lundbeck forventer fortsat at være lønsom, selvom lanceringsaktiviteter i forbindelse med Sycrest®og Lu AA21004 forventes at reducere overskuddet, særligt i 2012 og 2013
  • Lundbecks minimumsforventninger omfatter den kommende lancering af escitalopram i Japan og investeringer i lanceringen af Sycrest® samt clobazam
  • I perioden efter 2014 planlægger Lundbeck at opnå vækst i såvel omsætning som overskud på grundlag af produktlanceringer fra den eksisterende pipeline

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort minimumsforventninger til selskabets økonomiske resultater. Forventningerne dækker en overgangsperiode for Lundbeck, men også en periode, hvor vi vil opretholde vores stærke finansielle position.

"Vi er glade for forsat at kunne levere et robust overskud, samtidig med at vi investerer i nye produktlanceringer samt i forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at gøre en positiv forskel for patienterne," udtaler Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg. "Vi mener, at vi har skabt en solid platform for vores minimumsforventninger, og planlægger fortsat at opnå vækst fra 2015 og fremefter.

Fra marts 2012 forventer Lundbeck som følge af udløbet af patentbeskyttelsen i USA, at Lexapro® vil blive udsat for generisk konkurrence, som vil påvirke omsætningen af Lexapro®. Til trods for påvirkningen fra tabet af indtægter fra Lexapro® forventer Lundbeck fortsat at levere robust overskud i perioden 2011-2014 og fastholde det stærke cash flow.

Som led i strategien har Lundbeck identificeret og iværksat en række tiltag, som vil få positiv indflydelse på omsætning og resultat i perioden 2011-2014. Tiltagene er opdelt i tre kategorier: Decisions Now, R&D pipeline og forretningsudvikling, hvor målet er at optimere og effektivisere Lundbeck samt investere kraftigt i vores pipeline. Med hensyn til forretningsudvikling har købet af Lundbeck Inc. i 2009 og den for nylige indlicensering af Sycrest® fra Merck & Co., sammen med escitalopram i Japan, skabt yderligere muligheder.

Lundbecks omsætningsforventninger er primært baseret på tidligere lancerede produkter. Minimumsforventningerne omfatter omsætning fra Sycrest®, som allerede er godkendt i Europa, escitalopram i Japan fra 2012, som afventer godkendelse, og clobazam, som har vist yderst positive kliniske resultater i det kliniske fase III program, men som afventer registreringsansøgning sidst i 2010 og efterfølgende godkendelse i USA. Forventningerne omfatter tillige Lu AA21004, som dog primært er en omkostning i form af relaterede udviklings- og præmarkedsføringsomkostninger i forbindelse med den planlagte registreringsansøgning i USA/EU i 2012. Mindre end 20% af omsætningen i alle årene i perioden, som minimumsforventningerne dækker, forventes at stamme fra eksisterende projekter i vores pipeline, som derfor endnu ikke er lanceret.

Der er også for 2012-2014 indregnet væsentligt højere salgs- og markedsførings-omkostninger forbundet med lanceringen af nye produkter som f.eks. Lu AA21004 og Sycrest®. Forventningerne omfatter ikke potentielle fremtidige forretningsudviklingsaktiviteter. Forventningerne indeholder desuden milepælsbetalinger vedrørende escitalopram i Japan og Lu AA21004.

Lundbeck vil fortsat udvikle og iværksætte tiltag, som vil forbedre selskabets udsigter på mellemlang og lang sigt. Det vil derfor altid være Lundbecks hensigt at arbejde på at overgå disse forventninger.

DKK

2010e 1)

2011e

2012e

2013e

2014e

Omsætning2) 3)14,6-14,8 mia.>14,5 mia.>14 mia.>14 mia.>14 mia.Salgs- og administrationsomkostninger-36-37%37-40%37-40%37-40%Forsknings- og udviklingsomkostninger~21%~20%~20%~20%~20%EBIT3,3-3,4 mia.>3 mia.>2 mia.>2 mia.>2 mia.EBITDA4,2-4,3 mia.----

1)       Forventninger offentliggjort den 4. marts 2010 og ændret den 3. november 2010.

2)       Minimumsforventningerne indeholder nye produktlanceringer som Sycrest®, clobazam, escitalopram i Japan samt Lu AA21004 og udviklings- og præmarkedsføringsomkostninger i forbindelse med den planlagte registreringsansøgning i USA/EU i 2012.

3)       Minimumsforventningerne indeholder ikke indvirkningen fra desmoteplase, Lu AA24530, nalmefen og zicronapin.

Som følge af minimumsforventningernes langsigtede karakter kan de være genstand for store udsving og stor usikkerhed. Dette skyldes usikkerheder som accepten af nyligt lancerede produkter, valutakursudsving, makroøkonomisk aktivitet som f.eks. inflation og branchespecifikke udfordringer som f.eks. ændringer i regeringens sundhedspolitik, generisk konkurrence og retssager.

Efter 2014 planlægger Lundbeck at skabe vækst i såvel omsætning som resultat drevet af produktlanceringer fra den eksisterende sen-fase udviklingsportefølje, som f.eks. Lu AA21004, clobazam, escitalopram i Japan, samt produkter, der ikke er indeholdt i minimumsforventningerne, herunder desmoteplase, Lu AA24530, nalmefen, zicronapin og andre produkter.

Lundbeck vil offentliggøre yderligere resultatforventninger til 2011 i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2010.

Udbytte- og finanspolitik
Lundbecks finansielle strategi er at styre sin kapitalstruktur på en måde, svarende til at selskabet måtte have en "investment grade"-kreditvurdering hos et kreditvurderingsbureau. Lundbeck forventer fortsat at oppebære en stærk likviditet, men vil også bevare fleksibiliteten til at forfølge strategiske muligheder for at styrke det langsigtede vækstpotentiale.

Lundbeck har historisk haft en udbytteprocent på 30%. Målet for udbytte er på 25% til 35% af årets resultat. I perioden 2012-2014 forventer Lundbeck at selskabets udbytteprocent vil ligge i den øvre ende af dette interval.

Lundbeck kontakt

Investorer:

Palle Holm Olesen

Chief Specialist, Investor Relations

Tlf. 36 43 24 26

 

Magnus Thorstholm Jensen

Investor Relations Officer

Tlf. 36 43 38 16

 

Jacob Tolstrup

Vice President

Tlf. +1 847 282 5713

 

Presse:

Mads Kronborg,

Media Relations Manager

Tlf. 36 43 28 51

Stine Hove Marsling

External Communication Specialist

Tlf. 36 43 28 33

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8 mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com.