H. Lundbeck A/S

Lundbeck udvider sine kommercielle muligheder i Canada og Latinamerika

Pressemeddelelse   •   Feb 09, 2011 06:29 CET

  • Lundbeck får tildelt de kommercielle rettigheder til flere af Cephalons produkter i Canada og/eller Latinamerika
  • Treanda® (bendamustin hydrochlorid) til injektion, Nuvigil® (armodafinil) tabletter 
    [C-IV] og Provigil® (modafinil) tabletter [C-IV] udgør attraktive produktmuligheder og giver Lundbeck et betragteligt mersalg i henholdsvis Canada og Latinamerika fra og med 2012
  • Der er tale om velkendte produkter, som allerede markedsføres i USA og/eller Europa.

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag meddelt, at selskabet har fået de kommercielle rettigheder til adskillige af Cephalons produkter i Canada og Latinamerika. Som led i aftalen vil Lundbeck på Cephalons vegne registrere og kommercialisere en række produkter, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige i USA og/eller Europa. De væsentligste produkter i aftalen omfatter Fentora® (fentanyl tablet til oral indtagelse) [C-II], Provigil®, Treanda®, Trisenox® (arseniktrioxid) injektion, Myocet® (liposomal- doxorubicin) og Nuvigil®.

 

"Cephalons varemærker vil styrke vores position på disse markeder væsentligt, samtidig med at vi kan udnytte vores eksisterende salgs- og markedsføringskompetencer og således opnå et betragteligt mersalg i Canada og Latinamerika fra og med 2012," udtaler Lundbecks koncerndirektør Ulf Wiinberg. "Vi vurderer, at der kun er en minimal klinisk og regulatorisk risiko, da disse produkter allerede er godkendt i USA og nogle af produkterne ligeledes i Europa."

 

Cephalons produkter til forbedring af vågenhed, Provigil® og Nuvigil® samt smerteproduktet Fentora®, passer godt sammen med Lundbecks allerede stærke position inden for CNS, og vil bidrage til fortsat vækst både i Canada og Latinamerika. Lundbeck markedsfører allerede med succes modafinil i Mexico. Provigil® og Nuvigil® er rettet mod et marked bestående af en væsentligt underdiagnosticeret og underbehandlet patientgruppe. Nuvigil® forventes at blive godkendt i Canada og Latinamerika i perioden 2012-2014. I 2009 opnåede Cephalon en omsætning på USD 73 mio. i USA fra Nuvigil, og i de første ni måneder af 2010 udgjorde omsætningen USD 127 mio. Lundbeck forventer at markedsføre disse produkter med sin eksisterende salgs- og markedsføringsorganisation.

Aftalen omfatter også Cephalons førende kræftbehandlingsmiddel Treanda®, som nu vil blive kommercialiseret af Lundbeck i Canada. Treanda® vil bidrage væsentligt til omsætningen og indtjeningen i Lundbecks canadiske aktiviteter. De nye aktiviteter inden for onkologi i Canada vil blive suppleret med produktet Trisenox® samt smertemidlet Fentora®. Treanda® har vist klinisk aktivitet i behandlingen af blodkræftsygdomme, herunder de som er resistente over for de traditionelle kræftbehandlingsmidler. I 2008 anerkendte American Society of Clinical Oncology (ASCO) Treanda® som et af de største fremskridt inden for kræftbehandlingen. I 2009 opnåede Cephalon en samlet omsætning på USD 222 mio. fra produktet, og i de første ni måneder af 2010 nåede omsætningen USD 285 mio. i USA. Der forventes indsendt en registreringsansøgning for Treanda® i 2011 i Canada, og Lundbeck vil etablere en særlig salgsorganisation inden for onkologi i Latinamerika og Canada for at opnå det fulde potentiale af de onkologiske produkter.

Aftalens økonomiske vilkår er ikke oplyst, men Lundbeck skal betale tocifrede royalties på det endelige salg, hvilket vil udgøre den primære omsætning for Cephalon fra disse produkter i de nævnte regioner.

 

ProduktIndikationGeografisk områdeProvigil®(modafinil), Nuvigil®(armodafinil):Forbedrer vågenheden hos voksne, som oplever overdreven søvnighed som følge af behandlet obstruktiv søvnapnø, "skifteholdssygdom" eller narkolepsi.Canada (kun Nuvigil®) og
LatinamerikaTreanda®
(bendamustin HCI):Behandling af indolent B-celle non-Hodgkins lymfom (NHL) og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).CanadaFentora®
(fentanyl-tablet til oral indtagelse):Lægemiddel til behandling af gennembrudssmerter hos opioidtolerante kræftpatienterCanada og 
LatinamerikaTrisenox®(arseniktrioxid):Cytotoksin til behandling af akut promyelocytleukæmiCanadaMyocet®(liposomal- doxorubicin)1):Cytotoksin til behandling af metastatisk brystkræftLatinamerika

1) Myocet® vil blive føjet til aftalen på et senere tidspunkt

 

Resultatforventninger
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultatforventninger til 2010, som blev offentliggjort den 4. marts 2010 i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 2009 og yderligere specificeret ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 3. kvartal den 3. november 2010.

Om Fentora®
I USA er Fentora® udelukkende indikeret til kontrol af gennembrudssmerter hos kræftpatienter, som allerede får og kan tåle opioidbehandling døgnet rundt for deres underliggende vedvarende kræftsmerter. Den komplette amerikanske indlægsseddel for Fentora® er tilgængelig på www.fentora.com.

Om Nuvigil®
Nuvigil® er den længerevarende isomer af modafinil. I USA er lægemidlet indikeret til at forbedre vågenhed hos patienter med overdreven søvnighed forbundet med behandlet obstruktiv søvnapnø, "skifteholdssygdom" eller narkolepsi. Den komplette amerikanske indlægsseddel for Nuvigil® er tilgængelig på www.nuvigil.com.

Om Provigil®
I USA er Provigil® indikeret til at forbedre vågenhed hos patienter med overdreven søvnighed forbundet med behandlet obstruktiv søvnapnø, "skifteholdssygdom" eller narkolepsi. Den komplette amerikanske indlægsseddel for Provigil® er tilgængelig på www.provigil.com.

Om Treanda®
I USA er Treanda® indikeret til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. Treanda® er i USA også indikeret til behandling af patienter med indolent B-celle non-Hodgkins lymfom, som har progredieret under eller inden for seks måneder efter behandling med rituximab eller en behandling indeholdende rituximab.

Cephalon har enerettigheder til at markedsføre og udvikle Treanda® i USA. Treanda® er indlicenseret fra Astellas Deutschland GmbH. Bendamustin HCl, det aktive stof i Treanda®, markedsføres i Europa af Astellas' licenstager, Mundipharma Group of Independent Associated Companies. SymBio Pharmaceuticals Ltd. har enerettigheder til at udvikle og markedsføre bendamustin HCI i Japan og udvalgte lande i Asien/Stillehavsområdet. Den komplette amerikanske indlægsseddel for Treanda® er tilgængelig på www.treanda.com.

Om Trisenox®
I USA er Trisenox® indikeret til fremkaldelse af remission og konsolidering hos patienter med akut promyelocytleukæmi, som er resistente over for, eller har fået tilbagefald fra, retinoid- og antracyklinkemoterapi, og hvis sygdom er kendetegnet ved tilstedeværelsen af t(15;17) translokationen eller PML/RAR-alfa gen-ekspression. Den komplette amerikanske indlægsseddel for Trisenox® er tilgængelig på www.trisenox.com.

Om Myocet®
I Europa er Myocet®, i kombination med cyclofosfamid, indikeret til førstelinjebehandling af metastatisk brystkræft hos kvinder. Den komplette indlægsseddel for Myocet® er tilgængelig på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside, www.ema.europa.eu.

Lundbeck kontakt

Investorer:Presse: Palle Holm OlesenMads KronborgChief Specialist, Investor RelationsMedia Relations ManagerTlf. 36 43 24 26Tlf. 36 43 28 51  Magnus Thorstholm JensenStine Hove MarslingInvestor Relations OfficerExternal Communication SpecialistTlf. 36 43 38 16Tlf. 36 43 28 33  Jacob Tolstrup Vice President Tlf. +1 847 282 5713

 

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed, epilepsi samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag ca. 5.900 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2009 for DKK 13,7 mia. (ca. EUR 1,8 mia. eller USD 2,6 mia.). For mere information, se www.lundbeck.com.

Om Cephalon, Inc.
Cephalon er et globalt biofarmaceutisk selskab med fokus på at opdage, udvikle og føre lægemidler på markedet, som forbedrer livskvaliteten for mennesker i hele verden. Siden etableringen i 1987 har Cephalon udviklet såkaldte "first-in-class" og "best-in-class" lægemidler til patienter inden for forskellige sygdomsområder. Cephalon udmærker sig ved at være et af verdens hurtigst voksende biofarmaceutiske selskaber, og er i dag blandt Fortune 1000-selskaberne samt en del af S&P 500-indekset. Selskabet har omkring 4.000 medarbejdere på verdensplan. Selskabet sælger en lang række originalpræparater og generiske produkter rundt om i verden. I alt sælger Cephalon over 150 produkter i knap 100 lande. Yderligere oplysninger om Cephalon og dets produkter fås på www.cephalon.com.