Klima- og Energiministeriet

Lykke Friis: Nu har vi en værktøjskasse

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2010 12:04 CEST

”Min umiddelbare reaktion er, at det er et flot stykke arbejde, som klimakommissionen har leveret. Det ser ud til, at vi nu har fået en værkstøjskasse, som giver os en række af de redskaber, vi skal bruge for at opfylde regeringens ambition om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler,” siger Lykke Friis og fortsætter:

”For mig er det helt store spørgsmål i den her debat: Vil vi sende mange milliarder kroner ud af landet hvert år ved at fastholde afhængigheden af olie og gas, eller vil vi hellere bruge pengene i Danmark på grøn energi og vores egne teknologier. Jeg hælder så afgjort til det sidste.”

Klimakommissionen kommer i deres rapport med en række konkrete forslag til, hvordan Danmark skal foretage omstillingen til en grøn energiforsyning. Klima- og energiminister, Lykke Friis, fortæller, at regeringen i den kommende tid vil analysere de enkelte anbefalinger fra klimakommissionen nærmere, og derefter præsentere regeringens egen strategi:

”Jeg satser på, at vi inden årets udgang kan fremlægge regeringens strategi for, hvordan Danmark bliver uafhængig af fossile brændsler. Danmark vil være ét af de første lande, der præsenterer en samlet strategi for, hvordan vi får erstattet kul, olie og gas med vedvarende energikilder.” siger Lykke Friis og peger på, at det er en vigtig faktor i de videre overvejelser, at omstillingen skal tage højde for erhvervslivets konkurrenceevne og danskernes pengepung. 

”Vi ved, at prisen på energi kommer til at stige, så selvfølgelig bliver omstillingen ikke gratis. Jeg noterer mig dog, at klimakommissionens beregninger viser, at vi ikke får en stor ekstraregning, når vi omstiller os til grøn energi frem for at fortsætte med de fossile brændsler. Men netop fordi, det ikke er gratis, er det vigtigt, vi gør det her med omtanke. For regeringen er det helt afgørende, at omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler går hånd i hånd med konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Derfor skal vi nu hjem og regne grundigt på forslagene, før vi vil fremlægge regeringens egen strategi.”

Klimakommissionen blev nedsat af regeringen i 2008 og består af 10 uafhængige medlemmer. 

Se billeder af Lykke Friis med Klimakommissionens rapport her

 

Klima- og Energiministeriet
Stormgade 2-6 
1470 København K