Klima- og Energiministeriet

Lykke Friis opretter Smart Grid netværk

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2010 09:32 CEST

Derfor opretter Klima- og Energiministeren nu et netværk, der skal diskutere den bedste måde at udnytte potentialet i Smart Grid.

Der er brug for yderligere udvikling på elnettet, hvis vi skal nå målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Særligt er der brug for at skabe nye og klogere løsninger for i højere grad at få elforbruget til at matche vores energiproduktion fra vedvarende energi som vind, sol og bølger.

”Vi er nødt til at skifte spor i forhold til den måde, vi tænker elinfrastruktur på. Tidligere, når man har haft udsigt til stigende forbrug, har man bygget flere kulkraftværker og lagt tykkere kabler i jorden. Men det er en uintelligent måde at gøre det på. Nu går vi ind i en tid med nye måder at regulere det på. Sagt med et andet billede, så skal vi i stedet for at bygge flere spor på vores energimotorveje have mere trafikstyring." siger Lykke Friis.

Derfor nedsætter Klima- og Energiministeren sit eget Smart Grid netværk. Ideen er at samle alle kloge hoveder i erhvervet i denne gruppe. Netværket er tænkt som et forum for rapportering, vidensdeling og analyse af de nødvendige lovmæssige tiltag, som er nødvendige for at skubbe på udrulningen af Smart Grids i Danmark.

”Jeg ser frem til at diskutere udsigten for smart grid med et bredt udvalg af fagpersoner. Det er afgørende for udbygningen af elnettet, at vi får vendt og drejet mulighederne allerede nu.”

Ministeren påbegynder nu arbejdet med at sammensætte deltagergruppen i Smart Grid Netværket. Første møde forventes afholdt ultimo oktober 2010.