Social- og Integrationsministeriet

Målrettet indsats for prostituerede

Pressemeddelelse   •   Jun 09, 2011 09:17 CEST

Socialminister Benedikte Kiær vil målrette indsatsen for prostituerede. Fokus skal være på de mest udsatte prostituerede og de kvinder, der ønsker at komme ud af prostitution skal hurtigt have hjælp og støtte.

Socialminister Benedikte Kiær finder, at den nye viden om prostitution giver anledning til at se på, hvordan vi kan forbedre og målrette den sociale indsats for de prostituerede.

SFI – det nationale forskningscenter for velfærd har i dag offentliggjort den mest omfattende kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark til dato. Kortlægningen giver øget viden om området og derfor bedre muligheder for at målrette og differentiere indsatsen.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”Med kortlægningen har vi et rigtigt godt fundament af viden og fakta frem for myter og følelser. Nu skal vi se på, hvordan vi kan forbedre og målrette den sociale indsats på prostitutionsområdet. De kvinder, der lever et barskt liv på gaden med vold og stofmisbrug, skal have tilbudt en sammenhængende social indsats, der tager hånd om både prostitutionen og deres sociale problemer, der kan være ganske massive. Der er også behov for, at vi målretter indsatsen, så den gruppe, der ønsker at komme ud af prostitution, får hjælp og støtte til det.

Kortlægningen viser, at de prostituerede er en differentieret gruppe, hvor nogle har et større et behov for og ønske om en social indsats end andre.

Socialministeren vil efter sommerferien indbyde satspuljepartierne til en drøftelse af kortlægningens resultater og en vurdering af behovet for at fokusere og målrette den nuværende sociale indsats på prostitutionsområdet.

Fakta: 
Den nuværende sociale indsats på prostitutionsområdet tager sit afsæt i handlingsplanen ”Et andet liv” fra 2005. Initiativerne herfra, der er aftalt i satspuljekredsen, omfatter bl.a. etablering af Kompetencecenter Prostitution, som varetager en række indsatser på området. Desuden er der i handlingsplaner mod menneskehandel en række satspuljefinansierede initiativer målrettet indsatsen mod handel med kvinder.


Yderligere oplysninger:
Kasper Tollestrup, specialkonsulent, tlf. 41 85 10 96

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01