Sønderborg Kommune

Måske skal der tilladelse til jeres Sankt Hans-bål

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2011 10:48 CEST

Større Sankt Hans-bål på offentlige arealer skal man huske at søge om tilladelse til. Mindre bål på etablerede bålsteder må man derimod gerne tænde. Men husk, at der kun må afbrændes rent og tørt træ.

Større bål på offentlige arealer skal man i Sønderborg Kommune søge om tilladelse til hos cdav(AT)sonderborg.dk i afdelingen Veje & Trafik. For disse bål såvel som for de små bål gælder, at det ikke er tilladt at afbrænde andet end rent og tørt træ.

Heller ikke på landbrugsjord, i parker og planteskoler må der afbrændes kvas og deslige fra f.eks. opkapning af levende hegn. Virksomheder, der betaler affaldsgebyr, kan køre dette affald gratis til containerpladsen, hvis de benytter en vogn med egenvægt under 3500 kg. Alternativ kan de kontakte en skov entreprenør, der kan skære træaffaldet til brænde eller lave det til flis, som kan sælges.

Afbrænding af festblus er reguleret i:
Affaldsregulativets § 47 stk. 2. BEK nr. 224 af 7. marts 2011.
Regulativ for husholdningsaffald.
Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 
BEKnr. 900 af 07/12 1999:


§ 8. Afbrænding af festblus, herunder Skt. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
2) 60 m fra brændbare markafgrøder,
3) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
4) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
5) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.


Evt. yderligere oplysninger hos Connie Davidsen, Veje & Trafik, tlf. 8872 5589