A.P. Møller - Mærsk A/S

Mærsk indgår sponsoraftale med Copenhagen International School

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 09:38 CET

Ansatte i Mærsk har allerede 106 elever på skolen. De er fortrinsvis børn af udenlandske specialister og ledere. Mærsk ønsker med sponsoraftalen at støtte CIS’ fortsatte udvikling, således at det i fremtiden bliver lettere at tiltrække og fastholde dygtige udenlandske medarbejdere i Danmark. Koncernen håber samtidigt, at andre internationale virksomheder vil støtte CIS’ udvidelse.

”Vi har mange eksperter og ledere, som arbejder i vores globale hovedkvarter i en periode, og for dem er det fuldstændigt afgørende, at der er en international skole af højeste standard i København. Derfor har vi valgt at støtte op om CIS,” siger William S. Allen, HR Chef i A.P. Møller – Mærsk.

I alt vil A.P. Møller – Mærsk betale op imod 20 mio. kr. til CIS, afhængigt af udviklingen i elevtallet fra 2011-2014.

Aftalen vil garantere en del af finansieringen af CIS’ planlagte udvidelse fra 600 til 894 elever over de næste 3-4 år. Samtidig vil CIS arbejde på at få andre virksomheder med behov for at tiltrække internationale medarbejdere til også at bidrage, således at udvidelsens finansiering kan sikres 100 %. 

A.P. Møller – Mærsk vil sandsynligvis have flere medarbejdere i sine hovedkvartersfunktioner om fem år end i dag, blandt andet fordi Maersk Lines hovedkontor ligger i Danmark.

Ikke flere pladser
I dag er der ikke flere ledige pladser på skolen, og nye elever er derfor nødt til at stå i kø. Derfor er William S. Allen ikke i tvivl om, at Mærsk nok skal få brug for de nye studiepladser, og han forventer at kunne udfylde mindst 20 pladser i 2012.
Støtten giver CIS en længe ventet mulighed for at udvide.

”Vi er meget begejstrede for at kunne offentliggøre udvidelsen: Det giver os mulighed for at tilbyde en international uddannelse af høj kvalitet til endnu flere elever. Vi har taget dette initiativ for at imødekomme et stort behov og det er blevet modtaget meget positivt. Vi mangler blot at få det sidste af finansieringen sikret for de ekstra elevpladser, i forbindelse med udvidelsen. Her arbejder vi på at få andre store virksomheder med,” siger skolens rektor Walter Plotkin.

Politisk opbakning
Københavns overborgmester, Frank Jensen, glæder sig over opbakningen til etableringen af flere internationale skolepladser.

”Vi ved, at hovedstadens økonomiske vækst er dybt afhængig af Københavns evne til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft. Mangel på skolepladser til deres børn er lige nu en hæmsko, der afholder folk fra at slå sig ned her. Derfor er målet at få flere skolepladser og på sigt en ny international skole i Nordhavn, der kan imødekomme det store behov. Det er helt afgørende, at de private virksomheder hjælper med i arbejdet, som vi nu ser, at A.P. Møller – Mærsk gør det,” siger overborgmester Frank Jensen. 

Fra august 2011 vil CIS flytte 9. og 10. klasse og skolens gymnasieklasser i nye bygninger for at få plads til de knap 300 nye elever. Bygningerne har skolen lejet af Undervisningsministeriet, og de husede tidligere Østre Borgerdyd Gymnasium. 

Skolepladser til internationale elever ligger undervisningsminister Tina Nedergaard meget på sinde. 

”Danmark skal kunne tiltrække og fastholde dygtig, udenlandsk arbejdskraft. Derfor er det 
vigtigt, at vi kan tilbyde medarbejdernes børn en international skolegang, hvis de ønsker det. Det glæder mig meget, at Undervisningsministeriets bygning nu kan anvendes som international skole,” siger Tina Nedergaard.

Fakta:
Copenhagen International School (CIS) er en non-profit organisation. Skolen har både børnehave, folkeskole og gymnasium. Den har i dag ca. 600 elever fra hele verden mellem 3 og 18 år, som bliver undervist af omkring 100 lærere. CIS har ligget i Hellerup siden 1993, men vil, efter planen, udvide og flytte til området Nordhavn i København i 2015.


Kontakt:
William S. Allen, Chef for Human Resources, A.P. Møller – Mærsk, +45 3363 3482
Walter Plotkin, rektor Copenhagen International School, +45 3946 3306