Transportministeriet

Markant fald i spiritusulykker

Pressemeddelelse   •   Okt 29, 2010 10:28 CEST

Vejdirektoratet har i dag offentliggjort de endelige tal for trafikulykker i Danmark i første kvartal af 2010. Tallene baserer sig på politiets indberetninger.

Tallene viser et markant fald i spiritusulykker sammenlignet med første kvartal i de fem foregående år. For spiritusulykker med personskade er der nærmest tale om en halvering. Antallet af dræbte i trafikken er samtidig det næstlaveste i 10 år, når man sammenligner første kvartal i de enkelte år.

I forbindelse med offentliggørelsen af ulykkestallene udtaler transportminister Hans Christian Schmidt:

- Det glæder mig, at den positive udvikling, som vi så i forbindelse med de en-delige ulykkestal for 2009, er fortsat ind i 2010. Især glæder det mig at se et stort fald i antallet af spiritusulykker.

- Indsatsen på trafiksikkerhedsområdet er styrket gennem de senere år, bl.a. i forbindelse med aftalerne om en grøn transportpolitik, og jeg håber, at den positive udvikling i ulykkesstatistikken vil fortsætte.

Når man ser på den generelle udvikling i trafikulykker med personskader til følge fra udgangen af 2000 og frem til i dag, er der stort set tale om en halvering af antallet af ulykker for personbiler, fodgængere og cyklister.

Uheldsstatistikken kan læses her på Vejdirektoratets hjemmeside

Yderligere information om uheldsstatistikken kan fås hos:
Stig Hemdorff, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3301 / 2323 4927, srh@vd.dk