Ministeriet for Børn og Undervisning

Markant flere erhvervsskolelærere på ny løn

Pressemeddelelse   •   Okt 01, 2010 10:33 CEST

Næsten 90 procent af erhvervsskolelærerne er nu på ny løn. Der er sket en markant stigning de seneste to år, viser to nye statistiske rapporter.

Ifølge to nye rapporter er sammenlagt 88,2 procent af lærerne ved erhvervsskolerne på ny løn.

Især AC-lærerne har taget ny løn til sig. Her er andelen af lærere på ny løn steget markant fra 63,1 procent i andet kvartal 2008 til 94,3 procent i fjerde kvartal 2010. På CO10/LC’s område er andelen steget fra 70,6 procent til 85,3 procent.

Redskab til rekruttering og fastholdelse

Skolerne bruger blandt andet ny løn til at fastholde og rekruttere medarbejdere. For eksempel har Erhvervsskolerne Aars brugt systemet til at honorere medarbejdernes særlige kvalifikationer med diverse tillæg.

"Under højkonjunkturen havde vi svært ved at rekruttere lærere til nogle af de tekniske erhvervsuddannelser – specielt til entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.

Derfor har vi i særlige tilfælde anvendt lokalt aftalte kvalifikationstillæg som rekrutteringstillæg til medarbejdere, der besidder kvalifikationer, der i særlig grad er medvirkende til at realisere skolens mål. Særligt gode personlige kvalifikationer som initiativ, engagement, fleksibilitet, omstillingsvilje, samarbejdsevne, social ansvarlighed samt planlægnings- og koordineringsevne kan også honoreres med kvalifikationstillæg,” forklarer Helene Reffstrup Møller, direktør for Erhvervsskolerne Aars.

Pæne individuelle tillæg til lærere på erhvervsskoler

Tal for fjerde kvartal 2009 viser således, at 77,4 procent af CO10/LC-ansatte lærere har et individuelt tillæg. For samtlige lærere i undersøgelsen er der i gennemsnittet 25.203 kroner årligt plus pension. Ses der alene på de, der får et tillæg, er det gennemsnitlige tillæg 32.604 kroner årligt plus pension.

For erhvervsskolelærere ansat på AC-overenskomsten i samme periode har 56,7 procent af lærerne et tillæg. For samtlige lærere er gennemsnittet for denne gruppe 17.615 kroner årligt plus pension, mens det gennemsnitlige tillæg, for de lærere, der modtager tillæg, er på 31.088 kroner årligt plus pension.

Erhvervsskolerne anvender kun i meget begrænset omfang resultatløn og engangsvederlag. Der er således i fjerde kvartal 2009 kun udmøntet 3,1 procent og 5,1 procent i resultatløn og engangsvederlag til lærere på henholdsvis CO10/LC og AC’s område.

Rapporterne er blevet til i et samarbejde mellem Personalestyrelsen, Undervisningsministeriet, AC og CO10/LC som en del af aftaleresultatet ved overenskomstforhandlingerne i 2008. Rapporterne er udarbejdet for henholdsvis AC-lærere og CO10/LC-lærere.

Fakta om ny løn

Ny løn har til formål at decentralisere en stadig større del af den enkelte ansattes lønudvikling.

Med ny løn, som blev indført i 1998, var det ikke længere ancienniteten, altså hvor lang tid den enkelte havde været ansat, der bestemte lønnen.

Med ny løn får alle en basisløn og eventuelle tillæg, der er bestemt i den centrale overenskomst. Derudover består lønnen af kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag, der er aftalt på den enkelte arbejdsplads.

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for AC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler).

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler).

 

Kontakt

Claus Schreiner Andersen
Specialkonsulent
cland1@uvm.dk
Tlf. 3392 5974