Dansk Byggeri

Markant flere praktikpladser i byggebranchen

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 11:08 CEST

Antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget markant. I årets første otte måneder er der indgået 2318 praktikaftaler, og det er en stigning på 698 i forhold til samme periode sidste år.
- Det er meget positivt, at praktikpladskurven er vendt, så der igen bliver indgået flere aftaler. Det stigende antal uddannelsesaftaler kommer både de unge, virksomhederne og branchen til gode, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri.  

De erhvervsuddannede udgør 60 procent af bygge- og anlægsbranchens arbejdskraft og er centrale for branchens fremtid. Da Danmark i forvejen står til at miste 20.000 medarbejdere med en byggefaglig uddannelse frem mod 2020, er stigningen i indgåede uddannelsesaftaler yderst velkommen.  

Louise Pihl vurderer, at væksten i antallet af praktikpladser skyldes en kombination af præmieringsordningen og, at mange lærlinge fra det store optag i 2006 er nu blevet udlært.  

- Det eneste minus ved det stigende antal uddannelsesaftaler er, at hver femte aftale kun er en kort uddannelsesaftale. Det vil sige, at lærlingen typisk kun har kontrakt i 7-10 måneder. Det er alt for kort tid, og giver risiko for, at lærlingene efter endt aftale igen ender i praktikpladskøen, siger Louise Pihl.  

Regeringen har fremlagt et forslag om at ændre den eksisterende praktikpladspræmie, så virksomheder i stedet for at kunne få en præmie på 50.000 kr. for en uddannelsesaftale på 7 måneder fremover vil kunne få en præmie på 70.000 kr. for en uddannelsesaftale på 15 måneder. Men ifølge Louise Pihl er præmieperioden stadig ikke lang nok til at løse problemet med at få virksomhederne til at indgå fulde uddannelsesaftaler, der fører til svendebrev.  

- Regeringens forslag vil formodentlig betyde, at vi også i 2011 vil se en vækst i antallet af uddannelsesaftaler. Selv om regeringen med omlægningen sætter fokus på, at aftalerne skal være længere, så løser de ikke det fundamentale problem i præmieringsordningen. Korte aftaler, hvad enten de er på 7 måneder eller 15 måneder præmieres alt for højt i forhold til ordinære uddannelsesaftaler. Vi havde hellere set at den fulde præmie først var udbetalt efter 2 år, siger Louise Pihl.     

Kontakt
Afdelingschef Louise Pihl, telefon 25 66 63 12
Pressekonsulent Henriette Døssing, telefon 72 16 02 84

Fakta om udviklingen i uddannelsesaftalerne
Det er især tømrerne og murerne, der har oplevet en stigning i antallet af uddannelsesaftaler.For murernes vedkommende er der i slutningen af august 2010 indgået 500 aftaler, hvilket er 150 flere end sidste år. For tømrerne er der i årets første otte måneder indgået 1718 uddannelsesaftaler, hvilket er 453 flere aftaler end i den tilsvarende periode i 2009.    

Fakta om præmieringsordningen
Eksisterende ordning – max præmie 50.000 kr.:  

6.000 kr. hver måned i prøvetiden – dvs. i alt 18.000 kr.
Desuden: 16.000 kr. efter 4 mdr., 16.000 kr. efter 7 mdr.    

Regeringens forslag til ny ordning – max præmie 70.000 kr.:  

6.000 kr. hver måned i prøvetiden – dvs. i alt 18.000 kr.
Desuden: 13.000 kr. efter 6 mdr., 13.000 kr. efter 9 mdr., 13.000 kr. efter 12 mdr., 13.000 kr. efter 15 mdr.