Dansk Byggeri

Markedskontrol af vinduer og yderdøre på vej

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 08:55 CET

Efter nytår vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollere, om blandt andet vinduer og døre opfylder kravene til CE-mærkning. Byggevaredirektivet stiller krav om CE-mærkning til en lang række byggematerialer.

- Som tilfældet har været med de markedskontroller, som allerede er gennemført, anbefaler vi, at medlemmerne er særligt opmærksomme på, at kontrollen også omfatter krav til entreprenøren om at kunne dokumentere, at de anvendte byggevarer er CE-mærkede. Entreprenøren bør således være opmærksom på, at stille de fornødne krav til sin leverandør, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Kontrollen sker ved uanmeldte besøg hos fx forhandlere, byggemarkeder, tømrerhandler og hos producenter. Her kontrollerer myndighederne, om byggevaren fx vinduerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Det er blandt andet vinduer, ovenlysvinduer, terrassedøre, yderdøre, glasdøre uden rammer, døre til flugtveje og dør- og vinduespartier, der skal CE-mærkes, og som er omfattet af kontrollen.

Også producenterne får et godt råd med på vejen, og Dansk Byggeri gør opmærksom på, at det er producentens ansvar at sætte CE-mærket på varen eller på de medfølgende dokumenter.

- Det er vigtigt, at CE-mærkningen følger varen, ellers kan den i princippet blive afvist på byggepladsen. Så selvom det ikke er noget krav, vil det også være en god idé at opdatere brochurer, kataloger og hjemmesider. Det er tilladt, at producenten viser CE-mærkningen på de medfølgende dokumenter, fordi mærkning direkte på fx vinduet ofte vil blive skjult efter montage, siger Eva Kartholm.

Dansk Byggeris medlemmer bliver orienteret nærmere om markedskontrollen i et Cirkulært, der beskriver, hvem, der kontrollerer, hvad og hvilke sanktioner, der kan komme på tale. Cirkulæret kan ses på www.danskbyggeri.dk under Erhvervsteknik, hvor der er et særligt punkt, der beskriver markedsovervågning af byggevarer.

Kontakt:
Eva Kartholm, afdelingschef, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 42
Henriette Døssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84