Dansk Byggeri

Markedskontrollen af betonelementer er i gang

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 09:20 CEST

Erhvervs- og Byggestyrelsen begyndte mandag deres kontrol med CE-mærkning af betonelementer. Indtil videre ser kontrollen ud til at forløbe uden problemer.

Den proaktive markedskontrol betyder, at Erhvervs- og Byggestyrelsen aflægger besøg på udvalgte byggepladser for at tjekke, om de anvendte betonelementer opfylder kravene til CE-mærkning.

Forud for markedskontrollen ligger en informationskampagne, som blandt andet har beskrevet de forskellige sanktionsmuligheder, der kan bruges overfor overtrædere. Der kan uddeles et gult og et rødt kort afhængig af overtrædelsen.

Det gule kort gives, hvis man ikke overholder en henstilling om at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Det gule kort følges af et påbud om at bringe forholdene i orden inden en fastsat tidsfrist.

Det røde kort kan gives, hvis man overskrider tidsfristen for det gule kort, eller hvis overtrædelsen er særlig grov. Det røde kort kan medføre politianmeldelse og bøde, eller krav om at stoppe byggeriet.

- Vi har ikke hørt en lyd fra vores medlemmer, og vi vælger at tolke stilheden som et udtryk for, at kontrollen forløber gnidningsfrit. Det særlige denne gang er, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har varslet besøgene, så virksomhederne har haft mulighed for at finde papirerne frem, inden kontrollen skulle gennemføres, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Man kan måske mene, at det er lidt for nemt for virksomhederne, når de er varslet på forhånd. Men sammenligner man med færdselskontrollerne, så ved man jo positivt, at der kun skal et skilt med oplysning om hastighedskontrol til at få folk til at sænke farten. Samme effekt håber man på at opnå ved at varsle besøgene, og det er Dansk Byggeris forventning, at det også lykkes. 

- Det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at markedskontrollen skal medvirke til at sikre fair konkurrence i det indre marked. Det er altså meningen, at alle byggevarer skal overholde de samme standarder, så der ikke konkurreres på kvaliteten og på sikkerheden. I det lys bakker Dansk Byggeri op om den proaktive markedskontrol, og organisationen har allerede i foråret varmet op til markedskontrollen ved at orientere medlemmerne om de særlige forhold, de skal være opmærksomme på, siger Eva Kartholm.

Dansk Byggeri har desuden drøftet, hvordan man bedst sanktionerer overtrædere. Dansk Byggeri lægger op til en stram linje overfor de virksomheder, som snyder på vægten, og har blandt andet stillet krav om hurtig sagsbehandling, større bøder og offentliggørelse af navene på overtrædernes virksomheder. 

- Når vi ønsker strammere sanktioner, er det ud fra en betragtning om, at konkurrence er godt, men at den skal ske på lige vilkår. Vi er tilhængere af gennemsigtighed i markedet, og ønsker fair konkurrence. Derfor bakker Dansk Byggeri op om kontrollen, som vi synes er velplanlagt og fornuftig, siger Eva Kartholm.

Yderligere oplysninger, kontakt:
Eva Kartholm, afdelingschef, Erhvervsteknik, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 42, mobil: 20 20 01 98
Henriette Døssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84, mobil: 21 46 62 16