Erhvervs- og Vækstministeriet

Markedsmodning af velfærdsløsninger styrkes

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 11:36 CET

Som led i Erhvervspakken blev der afsat 50 mio. kr. til at fremme de erhvervsmæssige muligheder og styrke eksportpotentialet i forbindelse med offentlige velfærdsløsninger. Midlerne udmøntes til at:

· Fremme små og mellemstore virksomheders eksport

· Styrke indsatsen for offentlig-privat samarbejde, herunder OPP

· Fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Vi sætter nu en række initiativer i gang for i højere grad at udnytte det store erhvervspotentiale, der er i løsninger på velfærdsområdet.

- Vi styrker mulighederne for at få omsat innovative ideer og løsninger i det offentlige til vækst og arbejdspladser i det private erhvervsliv. Det skal også understøtte danske virksomheders salg af velfærdsløsninger til udlandet, hvor der er et stort og voksende marked. Målet er, at initiativerne bidrager til at løse den vækstudfordring, vi står over for i dag.

 

 

 

 

Fakta om udmøntningen af de 50 mio. kr. i Erhvervspakken

 

Der igangsættes initiativer som skal:

- Styrke offentlig-privat samarbejde, bl.a. gennem en OPP-standardmodel, så man ikke skal starte forfra ved hvert nyt projekt.

- Fremme SMV’ers eksportmuligheder, bl.a. gennem et kontaktpunkt for virksomheder, der oplever konkrete barrierer i Europa.

- Hjælpe SMV’er med at deltage i offentlige udbud, bl.a. i form af vejledningspakker og tilbud.