Region Hovedstaden

Medarbejdernes trivsel skal måles

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 09:53 CET

Region Hovedstaden vil undersøge, hvordan medarbejderne har det i en ny stor trivselsindsats, der starter med udfyldelse af spørgeskemaer.

Skal tænke over trivsel
- Hvornår har du sidst lært noget nyt? Har du tid til dit arbejde? Sådan lyder bare nogle af de slogans, som medarbejderne i Region Hovedstaden snart vil møde på farverige plakater. Meningen er at få medarbejderne i regionen til at tænke på deres arbejdsforhold og trivsel i hverdagen, inden de skal udfylde et spørgeskema om emnet i januar måned. 

Glæde giver god service
Ifølge den koncerndirektør i Region Hovedstaden, der har ansvaret for HR, er trivselsindsatsen vigtig både af hensyn til medarbejderne og af hensyn til opgaverne. 
- Gode arbejdsforhold er meget vigtige, når vi arbejder med mennesker. Det giver nemlig glade medarbejdere, som smitter af på en bedre service til patienter og borgere – og det er jo faktisk vores kerneydelse, siger Katja Kayser. 

Trivsel i en sparetid 
Det kan måske undre, at regionen bruger omkring 2,5 millioner kroner på at søsætte en ny trivselsmåling midt i en tid, der ellers er præget af afskedigelser og stramme budgetter. Men det er der faktisk al mulig grund til, forklarer Katja Kayser: 
- Fremover vil vi have medarbejdere, der skal sikre kvalitet og effektivitet med færre kollegaer omkring sig. Det skal vi ikke bare acceptere, men forholde os aktivt til det ud fra systematisk viden om arbejdsmiljøet – og det er netop det, TrivselOP giver os mulighed for, siger hun. 

Erstatter tidligere målinger 
Den nye trivselsmåling i Region Hovedstaden har fået navnet TrivselOP, og det er meningen at den både skal erstatte de målinger, som nogle arbejdspladserne selv har lavet lokalt og den traditionelle arbejdspladsvurdering (APV). På den måde får administrationen i Region Hovedstaden et samlet og ensartet overblik over trivslen – og kan målrette indsatsen nøjagtigt der, hvor målingen viser, der er behov for det. 

Hvad er TrivselOP? 
Det er Region Hovedstadens nye fælles koncept for den overenskomstmæssige trivselsmåling og den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Indtil nu er det foregået lokalt på regionens arbejdspladser. 
Det overordnede formål med TrivselOP er at fremme sunde og attraktive arbejdspladser i Region Hovedstaden – det gælder også den positive udvikling i arbejdsmiljøet.
TrivselOP har fire dele: 

 • Spørgeskema med en regional del og mulighed for en lokal del
 • Rapport med resultaterne og mulig benchmarking
 • Dialog om data og prioritering af indsatser
 • Skriftlige handleplaner og opfølgning


Sundheden smitter 
En sund arbejdsplads er godt for både medarbejdere og arbejdsgiver. Faktisk er det sådan, at en velfungerende arbejdsplads kan have en positiv effekt på:

 1. Medarbejdernes velbefindende
 2. Medarbejdernes nærvær/fravær
 3. Medarbejdernes motivation
 4. Antallet af ulykker
 5. Personaleomsætning
 6. Rekruttering
 7. Produktivitet
 8. Kvalitet i ydelserne
 9. Virksomhedens image

Kilde: Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø / Rambøll

 

Så meget koster det 
I dag bruger Region Hovedstaden gennemsnitligt 112 årsværk hvert 3. år på lokale trivselsmålinger og APV. En del af arbejdet bliver nu flyttet fra de enkelte arbejdspladser til regionens centrale administration med en fælles metode og systematik i TrivselOP. Regionen regner med, at den første TrivselOP-måling vil koste cirka 2,5 millioner kroner at gennemføre. Når først TrivselOP er udviklet og implementeret, er der gode chancer for, at det vil blive billigere.