DR Kommunikation

Menneskerettighedsdomstol afviser fyrværkerisag

Pressemeddelelse   •   Jun 09, 2011 08:39 CEST

De to DR-journalister gik til domstolen, efter at de i 2006 og 2007 af først byretten og derefter landsretten blev dømt for at overtræde fyrværkerilovgivningen ved at have købt otte krysantemumbomber. Formålet med at købe dem var dels at vise, hvor let det er at købe ulovligt og farligt fyrværkeri, dels at vise, at fyrværkerihandlen var en del af organiseret kriminalitet.

Sagen havde visse principielle spørgsmål, fordi den handler om, i hvilket omfang journalister kan henvise til menneskerettighedskonventionens artikel 10 om ytringsfrihed og straffrit foretage handlinger, der isoleret set er ulovlige, når der er væsentlige hensyn at tage til at informere befolkningen.

Jacob Adrian Mikkelsen og Henrik Lindahl Christensender henholdsvis arbejder og arbejdede hos DR i Aarhus, havde, inden de infiltrerede det illegale fyrværkerimarked, forhørt sig hos politiet om, hvordan de skulle forholde sig, hvis de kom i besiddelse af ulovligt fyrværkeri.

Både hos Aarhus Politi og Københavns Politi var beskeden, at fyrværkeriet i så fald skulle afleveres på politigården. Hos Aarhus Politi blev der desuden foretaget en juridisk vurdering gående på, at politiet ikke ville sigte DRs journalister for overtrædelse af fyrværkeriloven, da købet af ulovligt fyrværkeri var begrundet i journalistisk arbejde i offentlighedens interesse. Men i København valgte politiet at tilbageholde og sigte DR-journalisterne, da de afleverede fyrværkeriet på politigården.

Ikke afgørende for dokumentation
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser blandt andet sagen, fordi domstolen ikke er overbevist om, at købet af krysantemumbomber var afgørende for DRs dokumentation. Her lægger domstolen vægt på, at DR i forvejen havde adgang til flere partier af illegalt fyrværkeri, som var beslaglagt af politiet.

Domstolen understreger også, at nok var Københavns Politi blevet kontaktet, men de havde ikke lovet journalisterne immunitet. Og så mener man, at Østre Landsret foretog en afvejning af hensynene til ytringsfriheden over for hensynet til at straffe lovovertrædelsen, da retten dømte DRs journalister.

En væsentlig information
Endelig finder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol heller ikke, at bøden på 6.000 kroner til hver, var for stor, og samlet set afviser man altså at gå videre med sagen.

”Vi købte naturligvis ikke det ulovlige fyrværkeri for effektens skyld eller for at overtræde fyrværkerilovgivningen. Vi gennemførte købet, fordi vi fandt det vigtigt for programmets dokumentation. Bomberne havde et nummer, der gjorde os i stand til at spore partiet tilbage til etablerede importører i Danmark. Det var en væsentlig information for offentligheden,” siger DRs dokumentarchef Steen Jensen, der tilføjer:

”Men retten vurderer altså, at købet ikke var nødvendigt i et omfang, der kan fritage DR for straf for at have overtrådt fyrværkerilovgivningen. Det må vi tage til efterretning,” siger Steen Jensen.