Ministeriet for Børn og Undervisning

Mere sundhed i erhvervsuddannelserne

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 09:19 CEST

Sund kost og motion kan mindske frafaldet, styrke fællesskabet og forbedre indlæringen. Undervisningsministeriet støtter en række projekter, der skal gøre erhvervsuddannelserne sundere.

De sveder på erhvervsskolerne, og cola byttes flittigt ud med kildevand.

Siden 2008 har Undervisningsministeriet samarbejdet målrettet med erhvervsuddannelserne for at fremme sunde vaner. Forskellige sundhedsprojekter kommer løbende til med støtte fra ministeriet gennem forsøgs- og udviklingsmidler. Og stadig flere skoler indfører idræt og sundhed som en del af deres erklærede fastholdelsesstrategi.

En øjenåbner

Undervisningsministeriet og det daværende Århus Tekniske Skole og BEC Business (nu Aarhus Tech og CPH West) indgik et samarbejde i december 2008. Formålet var at skabe et sundere uddannelsesmiljø med eksempelvis fællesmåltider og mere undervisning bygget op om fysiske aktiviteter.

"Projektet var tiltænkt en rolle som "øjenåbner" og inspirationskilde for fremtidige idræts- og sundhedsprojekter på landets erhvervsskoler. Samtidig skulle projektet bidrage til øget elevgennemførelse på skolerne," forklarer Søren Hansen, der er chef for Undervisningsministeriets afdeling for erhvervsfaglige uddannelser.

Resultatet blev, at elevfrafaldet blandt projektdeltagerne på skolerne stoppede helt, og fællesskabet blev styrket.

Nye projekter er sat i gang efter samme forbillede, og noget tyder på, at skolerne har taget sunde initiativer til sig som en måde at forebygge elevfrafald. Således har mere end 20 skoler i 2009 iværksat fastholdelsesinitiativer, hvor motion og sundhed indgår, og i 2010 er yderligere 10 skoler kommet til.

Nyt idrætssite

Eksempelvis har Mercantec i Viborg i samarbejde med UNI•C og med støtte fra Undervisningsministeriet lanceret et nyt idrætssite på emu.dk.

Sitet er tiltænkt rollen som naturligt omdrejningspunkt for skolernes arbejde med sundhedsfremmende initiativer. Blandt indholdet vil være resultater fra gennemførte projekter og initiativer, undervisningsmateriale målrettet elever, links til relevante hjemmesider, orientering om kommende netværksmøder og nyheder på området.

Også i Vejle er man i gang med at sætte idræt og sundhed på dagsordenen som en vigtig del af ungdomsuddannelserne. Og flere af Silkeborgs erhvervsskoler har i samarbejde med DGI Midtjylland og Silkeborg Kommune gjort idræt og sundhedsfremme til et fælles indsatsområde.

Projekterne ligger i tråd med Forebyggelseskommissionens og Breddeidrætsudvalgets anbefaling om, at skolerne etablerer fleksible motionstilbud, der passer til elevernes behov.

Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark

I Undervisningsministeriet arbejder vi for at give danskerne de 
bedste muligheder for at uddanne og dygtiggøre sig.

Vores mål er at skabe uddannelser i verdensklasse, og at alle danskere får en uddannelse. Det kan vi ikke opnå uden et tæt samarbejde med hele uddannelsesverdenen og alle vores interessenter.

I artikelserien ”Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark” stiller vi skarpt på nogle af de samarbejder, Undervisningsministeriet deltager i.

 

Kontakt

Mads-Peter Jannings
Fuldmægtig
majan1@uvm.dk
Tlf. 3392 5675

Artikelserie

Denne artikel er en del af serien ”Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark”.

Serien stiller skarpt på nogle af de samarbejder, ministeriet er med i.

Tidligere artikler i serien:

Fokus på kønsperspektiv i skolen

Dialog og samarbejde for styrket vejledningsindsats

Nyt site om idræt