Dansk Metal

Metal anbefaler ja til stats-overenskomst

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 12:15 CET

Dansk Metal anbefaler sine medlemmer at stemme ja til den overenkomst, der er blevet indgået på det statslige område.

Dansk Metal anbefaler at stemme ja til den statslige overenskomst, der blev indgået. 

Det står klart efter et møde i forbundets udvalg for offentlige ansatte den 23. januar. Her var udvalget samlet for at gennemgå og drøfte forliget på det statslige overenskomst område. 

- Udvalget besluttede enstemmigt at anbefale medlemmerne at stemme ja til forliget, forklarer Keld Bækkelund Hansen, der er forbundssekretær i Metals forhandlingssekretariat. 

- Udvalget hæftede sig især ved, at det trods massivt pres fra Finansministeriet, var lykkedes at afvise krav om længere arbejdstid, individuelle lønforhandlinger, og arbejdstid opgjort i årsnorm, siger Keld Bækkelund Hansen.

Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen anbefaler et ja til den statslige overenskomst.

Overenskomsten sendes snart til urafstemning blandt de medlemmer, der arbejder i staten: 

- Jeg forventer at urafstemningen vil blive i perioden 28. marts til 14. april, siger Keld Bækkelund Hansen. 

I den kommende tid vil der blive afholdt informationsmøder rundt om i landet, hvor Dansk Metals forhandlingssekretariat vil informere om og diskutere forliget med Metals medlemmer. 

Er du ansat i staten vil du modtage stemme seddel og informationsmateriale fra Dansk Metal med posten.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale Metal-afdeling.