Metroselskabet I/S

METRO TIL NORDHAVNEN ER EN GOD FORRETNING

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2011 15:23 CET

En ny bydel er under udvikling i Nordhavnen. I den forbindelse har By & Havn og Metroselskabet under-søgt mulighederne for at forlænge Cityringen til området.

Resultatet foreligger nu i form af rapporten ”Udredning om en afgrening til Nordhaven” der belyser, hvordan der kan anlægges en metrolinje med to stationer i Nordhavnen som en afgrening fra Cityringen. Det betyder, at de to stationer skal forbindes direkte med Cityringen, som  bygges nu, og som kommer til at forbinde brokvartererne med Indre By og Frederiksberg.

”I Ørestad har det vist sig, at Metro og byudvikling er et stærkt par. Det vil vi gerne have mere af og meget tyder på, at der nu er store muligheder for, at det succesfulde partnerskab også kan gentage sig i Nordhavnen. En metrolinje til Nordhavnen er et stort aktiv for den kommende bydel i Århusgadekvarteret og for de mange beboere og erhvervsdrivende, som i løbet af de kommende år vil bosætte sig i det nye kvarter," siger bestyrelsesformand i By & Havn, Carsten Koch.

Hvis byggeriet af en Metro til Nordhavnen sættes i gang nu, er der en besparelse på ca. 300 millioner kroner at hente. Det skyldes blandt andet, at der allerede er etableret en byggeplads i Sortedams Sø under arbejdet med Cityringen, hvorfra afgreningen til Nordhavnen skal begynde. Hertil kommer, at en hurtig igangsættelse af byggeriet vil afkorte perioden med forstyrrelse af driften på Cityringen fra ca. et år til et par uger, og dermed minimere indtægtstabet. Afgreningen til Nordhavnen kan desuden etableres  uden at forlænge den byggeperiode, der i forvejen er afsat til Cityringen, forklarer bestyrelsesformand i Metroselskabet Henning Christophersen. Som endnu en sidegevinst vil byggeriet betyde nye jobs til flere tusinde.

”Vi står med en enestående chance for at give et markant løft til den kollektive transport og byudviklingen og samtidig skabe 4000 nye jobs for få offentlige midler. Projektets sunde økonomi er rettidig omhu og samtidig en løsning, hvor vi her og nu sætter gang i beskæftigelsen og skaber bæredygtig vækst i fremtiden, siger bestyrelsesformand i Metroselskabet, Henning Christophersen.

Nordhavnsmetroen vil koste ca. 2,9 milliarder kroner. 0,7 milliarder skal finansieres gennem et offentligt indskud, mens passagerindtægter, ejendomsbidrag og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) kan finansiere de øvrige 75 %.

Beslutningen om en Nordhavnsmetro skal imidlertid træffes allerede i begyndelsen af 2012, hvis de økonomiske fordele ved at etablere afgreningen i forbindelse med Cityringen, skal høstes. Sker det, kan Nordhavnsmetroen stå klar i efteråret 2019, mens Cityringen åbner i slutningen af 2018.

Yderligere oplysninger:

Hent Nordhavnsrapporten her: 

pixi-version: Resumé af Udredning om en afgrening til Nordhavnen
den fulde version: Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Kontaktoplysninger:

Metroselskabet, kommunikationschef Lise Hein, E: lhi@m.dk, M: 72 42 46 02.

By & Havn, kommunikationschef Pernille Garde Abildgaard, E: pga@byoghavn.dk , M: 29 16 05 86.

Om Metroselskabet I/S

Hvad laver vi 
I Metroselskabet har vi det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse af den samlede Metro, og vi arbejder med at anlægge Cityringen.

Hvem er vi 
Metroselskabet beskæftiger 150 medarbejdere. En stor del af de ansatte som arbejder med anlæg og drift er ingeniøruddannede. Der følger en del støttefunktioner med dette arbejde, som f.eks. udvikling og trafikpolitik, og derfor kan man finde en bred vifte af fagligheder i Metroselskabet.

Organisation 
Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af Metroen samt for at anlægge Cityringen.

Den daglige drift af Metroen varetages af Metroservice, som er underleverandør til AnsaldoSTS, der har kontrakten som driftentreprenør. Metroservice står for den daglige jernbanedrift og vedligehold af Metroen, herunder har Metroservice ansvaret for sikkerheden i Metroen og diverse kunderelaterede forhold. Det er Metro Service, der holder øje med at togene kører, kontrollerer billetter og udfører reparation og rengøring af togene.

Læs mere her