AVT Business School A/S

Michael Porter gæsteforelæser for 400 danske ledere

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 09:26 CET

Den berømte Harvard Professor Michael Porter gæsteforelæste for AVT Business School’s Executive MBA klasse og indbudte alumni og særlige gæster i Den Sorte Diamant i København.

Over 400 tilhørere, med AVT’s MBA klasse på de forreste pladser, oplevede en veloplagt professor Michael Porter tale med stort engagement om værdiskabelse og konkurrence.

Som tema brugte Michael Porter sundshedsvæsenet, men påpegede at lignende udfordringer findes i mange brancher: “Vi glemmer, at vores sundhedsvæsen er indrettet efter en verden, der ikke er mere. For 50 år siden gav strukturen mening. Det gør den ikke i dag.” sagde Michael Porter, der gennem de seneste 10 år har fokuseret på, hvordan man får drejet sundhedsvæsenet over til at skabe værdi for patienten - et værdimål, der ikke er nok i fokus i dag. 

Og Michael Porter fortsatte: “Vi konkurrerer på de forkerte mål i sundhedsvæsenet - og derfor kan konkurrence alene ikke rette op på problemerne. Det er godt med forskellige udbydere, private som offentlige, men før vi har etableret og forstået sundhedsvæsenets værdimål, nemlig værdi for patienten, vil vi ikke se dramatiske forbedringer.” 

“Der er mennesker, der siger, at vi bare skal bevilge flere penge eller effektivisere. De tager begge fejl. Det er strukturen, der er forkert. Og her skal man begynde. Små forbedringer er gode nok, men de ændrer ikke ved det grundlæggende, at systemets struktur er ineffektivt til at skabe værdi for patienten. Med den nuværende tankegang ender man bare med et effektivt ineffektivt system, om man så må sige.”

Michael Porter er ubestridt det største navn inden for konkurrence og strategi - og betragtes af de fleste som ophavsmanden til den moderne forståelse af hele feltet. Det er kun de færreste chefer, der kommer uden om Michael Porter i deres virke, eller under uddannelsen.

Michael Porter er idag leder af det institut, som Harvard Business School og Harvard University i fællesskab har skabt alene med fokus på at forske videre og videreudvikle professor Porter’s teorier og modeller.

Det var derfor en stor begivenhed, når AVT Business School kunne præsentere professor Michael Porter direkte via satelit-link fra hans kontor på Harvard Business School.

Tekst også vedlagt i word og pdf.

Vedlagt fotografi:
1) De 400 ledere midt i gæsteforelæsningen med Michael Porter, der optræder live på storskærm i Den Sorte Diamant direkte fra sit kontor på Harvard Business School.

2) Professor Michael Porter portræt.

http://www.avt.dk

Pressekontakt
Per Junker Thiesgaard
28919196


AVT Business School A/S
Sankt Annæ Plads 11, 1
1250 København K