Erhvervs- og Vækstministeriet

Midtjylland zoomer ind på produktiviteten

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 08:45 CET

Vækstforum Midtjylland har den 16. november 2010 forhandlet ny partnerskabsaftale med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og undervisningsminister Tina Nedergaard. Fokus var på udvikling af gode rammer som grund lag for fremtidig vækst, herunder etablering af Vestdansk Vækstkapital, et styrket samspil mellem uddannel sesinstitutioner og erhvervsliv, yderligere digitalisering i virksomhe derne, øget innovation på fødevareområdet samt en indsats for kystturisme.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Hvis vi skal øge væksten i Danmark, skal der ydes en indsats hele vejen rundt. Det betyder, at alle dele af Danmark skal bidrage til at styrke væksten i produktiviteten. Derfor har vi i dag aftalt en konkret indsats inden for blandt andet fødevarer, it og ny vækstkapital.Jeg er også glad for, at vi med Finansloven har afsat 13 mio. kr. over 4 år til etablering af Videnscenter for Kystturisme i Hvide Sande og at midtjyderne i dag på mødet bakkede op herom. Med indsatsen vil vi i fællesskab kunne styrke rammerne for innovation og viden om nye vækstmuligheder inden for kystturisme.

Et andet centralt element i aftalen er et fortsat fokus på at styrke sam spillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Undervisningsminister Tina Nedergaard:

Innovation skabes især i samspillet mellem uddannelse og erhvervsliv. Det er derfor glædeligt, at Vækstforum Midtjylland og regeringen med den netop indgåede partnerskabsaftale vil ar bejde for at styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv og  sikre flere praktikpladser til de uddannelsessøgende i regionen. Med af talen sender vi et helt klart signal om, at vi ønsker at forbedre betingel serne for innovation her i Region Midtjylland.

Endnu et tema i aftalen er digitalisering som et middel til at skabe øget produktivitet i virksomhederne.

Formandskabet for Vækstforum Midtjylland:

Partnerskabet bag Vækstforum og Regeringen skal samarbejde!  Vi skal skabe synergi mellem den regionale og den nationale indsats – i forhold til kompetenceudvikling, forretningsudvikling og innovation, iværksætteri og vores nye satsning på digitalisering – tiltag, som skal skabe vækst – også inden for vores styrkepositioner.

Partnerskabsaftale 2010

Case: IT skal øge effektiviteten

 

Case: Styrket samspil mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

Faktaark om udvikling i regionen

Kontakt:

Økonomi- og Erhvervsministeriet, pressesekretær Erik Ljunggren, tlf. 4018 4346.

Undervisningsministeriet, pressechef Mads Jensen, tlf. 3392 6329, eller fuldmægtig Mads Mikkelsen, tlf. 3395 4867.

Vækstforum Midtjylland, direktør Lars Hansson, tlf. 2926 8982, eller vi cedirektør Lars Vildbrad, tlf. 2069 1401.