Miljøministeriet

Miljøministeriet ansætter formand for det nye Natur- og Miljøklagenævn

Pressemeddelelse   •   Sep 14, 2010 10:06 CEST

Det bliver Anne-Marie Vægter Rasmussen, der skal stå i spidsen for det nye, styrkede Natur- og Miljøklagenævn.

Cand. jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen kommer fra en stilling som vicedirektør i Miljøstyrelsen. Ansættelsen er godkendt i Regeringens Ansættelsesudvalg efter indstilling fra miljøminister Karen Ellemann (V).

Det nye Natur- og Miljøklagenævn træder i kraft den 1. januar 2011.

Anne-Marie Vægter Rasmussen har 7 års erfaring som vicedirektør for både Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen samt Miljøstyrelsen. Hun har dermed et unikt kendskab til miljøområdet og miljølovgivningen, og hun har en stærk topledelsesprofil. Dertil kommer, at hun i 2007 var med fra starten af opbygningen af By- og Landsskabsstyrelsen.

Jeg er glad for at kunne ansætte Anne-Marie Vægter Rasmussen som formand for Natur- og Miljøklagenævnet. Anne-Marie har de bedste forudsætninger for at stå i spidsen for en succesfuld opbygning af det nye Natur- og Miljøklagenævn, som skal sikre, at vi får forenklet, styrket og effektiviseret behandlingen af klagesager på natur- og miljøområdet og dermed styrker borgernes retssikkerhed, siger departementschef i Miljøministeriet Marianne Thyrring.

Anne-Marie Vægter Rasmussen er et kendt ansigt i Miljøministeriet, hvor hun har haft en lang række forskellige stillinger siden sin ansættelse i 1980. Efter en årrække som fuldmægtig i forskellige styrelser blev hun i 1996 kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen, hvorefter hun i 2003 avancerede til en stilling som vicedirektør i samme styrelse.
I 2007 var hun som vicedirektør med til at sikre opbygningen af den ny-etablerede By- og Landsskabsstyrelse, inden hun i 2008 fortsatte som vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Anne-Marie Vægter Rasmussen tiltræder stillingen som formand 1. januar 2011.

Yderligere oplysninger:
Paolo Perotti, HR-chef, Miljøministeriets departement, tlf: 72 54 60 20.