Miljøministeriet

Miljøministeriet har gjort det lettere at være virksomhed

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2011 14:41 CEST

Langt mindre papirnusseri og bureaukrati på miljøområdet. Det er resultatet af Miljøministeriets målrettede arbejde med at forenkle miljøreguleringen. Samlet set er virksomhedernes administrative bøvl reduceret med 26,6 procent siden 2001. Dermed lever ministeriet op til regeringens målsætning om at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 procent ved udgangen af 2010.

Det skal være lettere for virksomheder at samarbejde med det offentlige om miljølovgivningen. Jeg er derfor glad for, at vi er nået helt i mål med de administrative forenklinger – og processen har været god, fordi det er blevet klart for os, at man godt kan lette virksomhedernes hverdag uden at gå på kompromis med miljøbeskyttelsen, siger miljøminister Karen Ellemann.

De gennemførte forenklinger på miljøministeriets område er bl.a. opnået ved
• Digitalisering på affaldsområdet
• Digitalisering af husdyrgodkendelser
• Digitalisering af indrapportering af grønne regnskaber.
• Standardvilkår for alle risikovirksomheder, som betyder, at kravene, der stilles i en miljøgodkendelse, er forudsigelige og ensartede for alle virksomheder i en branche.
• Reduktion af antallet af beholdningskontroller på olietanke
• Ophævelse af regler om stamkort
• Fjernelse af revisionsattest i forbindelse med de årlige indberetninger af markedsførte mængder plantebeskyttelsesmidler
• Forenkling af driftsjournal for autoværksteder.

Ministeriet har også haft fokus på at mindske virksomhedernes oplevede byrder med et byrdejægerprojekt, hvor fem virksomheder har fortalt om deres oplevelser med miljølovgivningen og en brevkasse, hvor alle har haft mulighed for at melde irriterende eller overflødige regler.

Vi vil også fremadrettet have stort fokus på regelforenkling. Ministeriet screener ny lovgivning for at sikre os, at der ikke indføres unødvendige byrder, og vi vurderer løbende, om tingene kan gøres på en enklere og smartere måde til gavn for både virksomheder, borgere og kommuner, siger Karen Ellemann.

Miljøministeriet er eksempelvis i gang med at implementere mange af de gode og brugbare idéer, som der er fremkommet i forbindelse med byrdejægerprojektet og brevkassen ”meld en miljøregel”.

Yderligere oplysninger:
Vicki Svenningsen, fuldmægtig i Miljøstyrelsen, email: vicsv@mst.dk, tlf. 7254 4342
Marie Andergren, pressemedarbejder i Miljøministeriet, email: malaa@mim.dk, tlf. 7254 6060