Miljøministeriet

Miljøportal har afgivet redegørelse

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2010 08:54 CEST

Miljøminister Karen Ellemann (V) har i dag oversendt en redegørelse fra bestyrelsen for Danmarks Miljøportal om portalens drift og økonomi til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Redegørelsen konkluderer, at Danmarks Miljøportal varetager sin økonomiforvaltning på en tilfredsstillende måde. Dette er holdningen både hos bestyrelsen for Danmarks Miljøportal og hos Rigsrevisionen.

Det har været problematiseret, om bevillingerne til Danmarks Miljøportal er kanaliseret direkte ind i Miljøministeriets almindelige drift. Redegørelsen viser, at dette ikke er tilfældet, siger miljøminister Karen Ellemann.

I redegørelsen beskriver bestyrelsen for Danmarks Miljøportal, at den nu vil begynde en kortlægning, der skal vise præcist hvordan portalens 210 datasæt er opdateret af landets kommuner, regioner og statsinstitutioner.

Jeg lægger vægt på, at bestyrelsen helt grundlæggende mener, at portalen er et godt redskab for kommuner, regioner og statslige myndigheder til at løse miljøopgaverne. Men det er utilfredsstillende, at bestyrelsen ikke kan give et øjebliksbillede af, hvor godt databaserne er opdateret. Derfor ser jeg frem til, at bestyrelsen leverer sådan et konkret og betryggende overblik. Det er en forventning, jeg deler med Kommunernes Landsforening, siger Karen Ellemann.

I redegørelsen konkluderer bestyrelsen for Danmarks Miljøportal, at der fortsat er udfordringer med at få de mange computersystemer til at fungere optimalt, men at arbejdet efter bestyrelsens holdning skrider planmæssigt frem.

Jeg mener, det er fornuftigt, at flere af Danmarks Miljøportals systemer nu bliver sendt i udbud, således at mere end 2/3 af portalens indkøb foretages hos private leverandører, siger Karen Ellemann.

Danmarks Miljøportal blev oprettet i 2007 i forbindelse med, at amternes miljøopgaver som følge af kommunalreformen blev fordelt mellem kommunerne, regionerne og Miljøministeriet. Formålet var at sikre disse myndigheder adgang til den omfattende samling af data i mere end 200 forskellige datasæt, der indtil udgangen af 2006 lå hos amterne.

Den generelle fordelingsnøgle for finansiering i partnerskabet er: Danske Regioner 10 %, Kommunerne 45 % og Miljøministeriet 45 %.

Læs Redegørelse om Danmarks Miljøportal.
Se bilag 1, samarbejdsaftalen, her.
Se bilag 2, dataansvarsaftale, her.

Yderligere oplysninger:
Sune Bové, pressechef i Miljøministeriet, tlf. 72 54 60 32, eller 25 37 07 71.
Mads Leth-Petersen, kontorchef, Miljøministeriets departement., tlf. 72 54 61 40.