Rigshospitalet

Millionbevilling til forskning i for tidligt fødte børn og hjernens iltning

Pressemeddelelse   •   Nov 28, 2011 16:02 CET

For tidlig fødsel medfører stor risiko for død eller varige senfølger efter hjerneskade. Et nyt forskningsprojekt ledet af professor og klinikchef Gorm Greisen, Neonatalklinikken på Rigshospitalet, sætter nu fokus på hjernens iltning.

I Europa fødes årligt 25.000 børn mere end 12 uger for tidligt. Dødeligheden er 20 % trods den bedste intensive behandling, og 25 % overlever med handicap. For lidt eller for meget ilt til hjernen er et hyppigt problem og en stor risikofaktor, og for at mindske risikoen er der behov for mere individualiseret behandling. En behandlingsmulighed er ”nær-infrarød-spektroskopi” (NIRS), som bruges til at måle hjernens iltning. Imidlertid mangler der evidens for metodens kliniske effekt.

Projektet, der netop har modtaget 11,1 mio. kr. i støtte af Det Strategiske Forskningsråd, er et dansk ledet europæisk forskningsprogram, der har som primært formål at undersøge muligheden for at stabilisere hjernens iltning i de første tre levedøgn ved at kombinere NIRS med en evidensbaseret behandlingsvejledning. 

Projektet inddrager 150 børn på universitetshospitaler i 12 Europæiske lande, hvor man bl.a. vil undersøge en række markører for hjerneskade og følge børnenes udvikling til toårsalderen. Forskningsgruppen består af europæiske forskere med særlig ekspertise i hjerneskade hos tidligt fødte børn, NIRS, biomarkører og kliniske forsøg. 

Det anslås, at 1200 europæiske børn hvert år vil slippe for hjerneskade med den nye teknik. Projektet vil gavne børn, familier og samfund og støtte dansk forskning i rationel udvikling af kostbar intensiv behandling. Det endelige mål er at planlægge og forberede et stort EU-finansieret, randomiseret klinisk forsøg, som skal inddrage 4.000 børn for at undersøge, om det er muligt at øge chancen for overlevelse med normal psykomotorisk udvikling.

Redaktør


Email kommunikation@rh.regionh.dk