Det Kriminalpræventive Råd

Mindre tilbagefald til kriminalitet med genoprettende retfærdighed

Pressemeddelelse   •   Dec 09, 2015 15:24 CET

Der ligger et uudnyttet potentiale i at bruge genoprettende retfærdighed som tilgang over for kriminalitetstruede unge, viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Trygfonden.

Mere tilfredse ofre, færre unge, der falder tilbage til kriminalitet og samfundsøkonomiske besparelser. En ny undersøgelse om genoprettende retfærdighed peger på en række positive effekter ved at bruge tilgangen over for kriminalitetstruede unge.

Undersøgelsen fra DKR og Trygfonden foretaget af KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – er en kortlægning af viden om genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet.

Det handler om at stille gerningsmanden til ansvar over for sit offer og samfundet som helhed. Formålet er at skabe erkendelse hos gerningsmanden og reparere skaden over for offeret. Der findes forskellige modeller, fx hvor kun offer og gerningsmand mødes, og hvor flere parter, som familie, politi eller myndighedspersoner også deltager. Og der er overordnet gode erfaringer med begge dele.

Undersøgelsen viser nemlig, at ofre er mere tilfredse med det end forløbet i det traditionelle retssystem. Forløbet hjælper til at mindske ofrenes frygt, så de bedre kan lægge hændelsen bag sig. Og mange ofre oplever at få det psykisk bedre.

Også gerningsmændene oplever forløbet som mere rimeligt i forhold til deres behov.

”Det er jo interessant, at både ofre og gerningsmænd får noget ud af det her forløb. Vi ved, at flere lande har gode erfaringer med det, så det er da et greb, vi i Danmark med fordel kan lade os inspirere af, når vi snakker unge kriminelle,” siger formand for DKR, Linda Nielsen.

Besparelser for samfundet

Undersøgelsen peger også på, at der kan være væsentlige besparelser for samfundet at hente ved at bruge genoprettende retfærdighed. Der er en tendens til, at det får færre unge til at falde tilbage i en kriminel løbebane – og det giver besparelser for samfundet på den lange bane.

Undersøgelsen peger desuden på en generel positiv opbakning internationalt til tilgangen.

”Undersøgelsen viser, at der er flere positive effekter ved at bruge genoprettende retfærdighed. Færre falder tilbage til kriminalitet sammenlignet med i det traditionelle retssystem. Og flere ofre er tilfredse med forløbet sammenlignet med forløbet i et traditionelt retssystem,” siger Nichlas Permin Berger, forsker fra KORA og forfatter til undersøgelsen.

Det gode og vellykkede forløb kræver dog tid og professionelle kompetencer. Tilstrækkelig uddannelse af facilitatorer er afgørende, og ofre og gerningsmænd skal forberedes grundigt, så de har realistiske forestillinger om, hvad en proces kan ende med.

Fakta: Hovedkonklusioner i undersøgelse:

  • Der er dokumenterede effekter i forhold til unge og recidiv, især når netværk, familie og myndighedspersoner også involveres.
  • Genoprettende retfærdighed kan give væsentlige samfundsøkonomiske besparelser.
  • Ofre er mere tilfredse, og internationale studier viser generelt en positiv samfundsopbakning.
  • Det gode, vellykkede forløb kræver tid og professionelle kompetencer.

Det Kriminalpræventive Råd arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.