Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Minister holder fast i forbud

Pressemeddelelse   •   Okt 04, 2010 08:39 CEST

Som opfølgning på en vurdering af nye studier af det omdiskuterede stof bisphenol A, konkluderer EFSA, at man ikke vil justere på den tolerable daglige indtagelse (TDI’en), som er den værdi, der ligger til grund for fastsættelsen af grænseværdien for stoffet bisphenol A.

Danmark har siden marts haft et midlertidigt nationalt forbud mod bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer til 0-3-årige. Og det forbud står fast, siger fødevareminister Henrik Høegh, der er tilfreds med, at enigt folketing bakker op om forbuddet.

”Vores forbud bygger på et studie, som ifølge danske eksperter, rejser usikkerhed om, hvorvidt selv små mængder bisphenol A har betydning for indlæringsevnen hos rotteunger. Derfor holder jeg fast i det midlertidige danske forbud”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

En af forskerne i EFSA-panelet peger i en mindretalsudtalelse på, at der i nylige studier af stoffet er usikkerhed i forhold til effekterne af små doser. Frankrig har ligesom Danmark indført national regulering af bisphenol A.

EU-Kommissionen vil på et arbejdsgruppemøde i oktober måned diskutere den videre proces i forhold til EFSA’s revurdering af bisphenol A.

 

For yderligere oplysninger: Krestine Greve, fødevarestyrelsen: 72 27 66 37 
For kontakt til fødevareministeren: Pressesekretær Nicolai Schacke: 2091 5901